Primorski slovenski biografski leksikon

Kenič Andrej, učitelj, r. 14. nov. 1884 v Grobišču pri Postojni, u. 4. mar. 1965 na Rakeku. Oče Anton, kmet, mati Antonija Milharčič. 1904 je končal učiteljišče. Služboval je najprej v Knežaku, nato pa pred prvo svet. vojno in po njej vse do izselitve v Jslo. nadučitelj v Zagorju na Pivškem. Bil je aktiven šolnik zlasti po prvi svet. vojni, deloval je v učiteljskem društvu za postojnski okraj. Deloval je tudi v Zvezi jsl. učiteljskih društev JK, zlasti pri njenem odseku za sestavo slov. š. učbenikov. Tako je bil soavtor š. knjig Tretje berilo za tretji razred ljudskih šol (Trst 1923) in Peto berilo za peti in šesti razred ljudskih šol (Trst 1922). Zaradi fašističnega pritiska je emigriral v Jslo. in deloval nato kot š. upravitelj na Uncu pri Rakeku. Ital. okupatorji so ga 1942 odslovili iz službe, bil je zaprt v Padovi. 1946 je bil upokojen. Uveljavil se je tudi kot pevovodja in čebelar.

Prim.: Podatki ž. uradov Rakek in Slavina; PD 12. maja 1965, št. 9; Šavli, PDk 28. akt. 1977, št. 251.

B. Mar.

Marušič, Branko: Kenič, Andrej (1884–1965). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1013990/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. avgust 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine