Novi Slovenski biografski leksikon

V Ljubljani je obiskovala gimnazijo (maturirala 1948) in študirala agronomijo na Agronomski in gozdarski fakulteti, kjer je 1954 diplomirala. Strokovni izpit je opravila 1956 na isti fakulteti, specializacijo iz varstva rastlin pa 1957 na agronomski fakulteti v Zagrebu. Magistrirala je 1971 in bila 1974 promovirana z disertacijo Indukcija sporulacije z N-metil-N-nitro-N-nitrozogvanidinom pri kvasnici Candida albicans na tehnološki fakulteti v Zagrebu. Izpopolnjevala se je v laboratoriju za genetiko univerze v Pisi (1979). Najprej je bila zaposlena kot pripravnica in samostojna referentka za varstvo rastlin na Kmetijskem inštitutu Slovenije v Ljubljani (1955–58), nato kot predavateljica na Kmetijski srednji šoli v Ljubljani (1959–61) in od 1962 do upokojitve 1990 na oddelku za živilsko tehnologijo Biotehniške fakultete prav tako v Ljubljani. Za asistentko je bila izvoljena 1962, za docentko 1975, 1981 za izredno in 1986 za redno profesorico za predmet Živilska in industrijska mikrobiologija.

Z referati je nastopala na številnih znanstvenih srečanjih, mdr. v Zagrebu 1966 in 1984, Kyotu 1972, Sarajevu 1974, Berlinu 1976, Otočcu 1980, Beogradu, Makarski, Montpellieru 1983, Poreču 1985, Budvi, Splitu 1986, Amsterdamu, Gradcu, Skopju 1987, Barceloni, Brdu pri Kranju, Strasbourgu 1990. Od 1976 do 1987 je vsako leto sodelovala na Živilskih (od 1978 Bitenčevih) dnevih v Ljubljani.

Odlikovana je bila z redom dela s srebrnim vencem (1979), ob 40- (1987) in 45-letnici (1992) Biotehniške fakultete v Ljubljani je prejela priznanje s plaketo.

Sprva se je posvečala vprašanjem, povezanim z varstvom rastlin, kasneje je raziskovala metode za ugotavljanje mutagenosti substanc in genetiko mikroorganizmov. Proučevala je metode in postopke bakteriološkega čiščenja pitnih in odpadnih voda, bakteriološko kontrolo živil, mikrobiološko stabilizacijo sladkih vin ter uporabnost mutagenih substanc v okolju in predvsem v živilski industriji.

Dela

Varstvo rastlin, Ljubljana, 1960 (skripta).
Biologische Stabilisierung süsser Weine mit Sorbinsäure und Pyrokohlensäurediäthylester (PKE), Mitteilungen Klosterneuburg Rebe und Wein, Obstbau und Früchteverwertung (Klosterneuburg), 15, 1965, 279–290 (soavtor Dušan Terčelj).
Vpliv N-metil-N-nitro-N-nitrozogvanidina na kvasovke rodu Candida, Spominski zbornik Biotehniške fakultete, Ljubljana, 1975, 51–54.
Kontaminacija v slovenskem obalnem morju, Radovi 3. kongresa mikrobiologa Jugoslavije, Ljubljana, 1976, 613–615 (soavtorica Maruša Lenarčič).
Potencialni mutageni in karcinogeni v živilih, Nova proizvodnja, 33, 1982, 56–60 (soavtorica Stanka Ovčak).
Zaviranje in preprečevanje tvorbe mikotoksinov, Nova proizvodnja, 34, 1983, 2–22 (soavtor Peter Raspor).
Mikrobne asociacije v pivovarstvu in kvasovstvu, Nova proizvodnja, 36, 1985, 51–54 (soavtorica Jožica Pokorn).
Genotoksično delovanje mineralne vode Donat Mg, Radenske in vodovodne vode (Ljubljana) na kvasnico Schizosaccharomyces pombe P1, Nova proizvodnja, 36, 1985, 49–51.
Mikrobiologija mesa in mesnih izdelkov, Ljubljana, 1991 (soavtor Zaviša Bem).
Starch degradation by yeast Candida ingeniosa, Biotechnology in central European initiative countries, Vienna, 1992 (s soavtorji).
Culture collection of industrial micro-organisms (ZIM) Ljubljana, Alpe Adria Microbiology Journal (Milano), 3, 1994 (s soavtorji).
Zbirka industrijskih mikroorganizmov (ZIM) Ljubljana, Aditivi : dodatki – tehnologija – zdravje, Ljubljana, 1994, 273–276 (s soavtorji).
Growth of Candida ingeniosa on low-strength starch substrate, Die Stärke (Weinheim), 49, 1997, 199–201 (s soavtorji).
Mikrobiologija živil živalskega izvora, Ljubljana, 2003 (s soavtorji).

Viri in literatura

Arhiv SBL, vprašalnik za ES.
Arhiv Biotehniške fakultete v Ljubljani.
ULBB 2, 3
ES
Poskusna gesla za novi SBL, Ljubljana, 2000.
Adamič, France: Adamič, Jelisava (1929–2015). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1013790/#novi-slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: El. izd.. Ur. Petra Vide Ogrin, ur. redakcije Barbara Šterbenc Svetina Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-2022.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine