Primorski slovenski biografski leksikon

Kafol Avgust, gozdar, r. 26. sept. 1882 v Čepovanu, u. 16. febr. 1955 v Lj., pokopan v Komnu. Oče Anton, veleposestnik, mati Marija Ana Winkler iz plemenite rodbine pri Nemcih na Trnovski planoti. Bratje France, Jože in Ciril so bili znani kmetijski izvedenci. Rod Kafolov je menda belgijskega izvora; Peter Kafol naj bi bil belgijski kmet, ki se je v začetku 18. stol. uprl svojemu vladarju Herzogu Albi in je moral zato zapustiti domovino in se naseliti v naših krajih, v Volčah pri Tolminu; od tam se je rod kasneje preselil v Čepovan. A. Kafola je krstil in nanj vplival v prvih letih življenja Blaž Grča, vikar in kasneje žpk v Čepovanu (PSBL I, 477–78). 1897 je K. nastopil pripravniško službo pri gozdni direkciji v Gorici. Nato je služboval 45 let kot okrajni gozdar na Krasu. Pod njegovim vplivom je bilo pogozdenih na Krasu nad 2.000 hektarjev. Bil je prvi gozdar, ki je začel spreminjati prvotne monokulture črnega bora v mešane sestoje jelke, raznih listavcev in eksotičnih dreves. Uredil je drevesnice v Vipavi, Postojni, Čepovanu in Komnu; to zadnjo je sam upravljal do smrti; v njej je gojil sadike plemenitega sadja in jih brezplačno razdeljeval kraškim sadjerejcem. Med obema vojnama so ga faš. oblasti zaradi narodne zavednosti internirale. 1952 je postal prvi častni član Društva inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesne industrije Sje. To društvo mu je 1957 postavilo v Komnu spomenik, delo kiparja I. Sajevica. Ob smrti mu je A. Seliškar posvetil pesem.

Prim.: NadškAGor.; GozdV 1952, 3; 1955, 3 s sl.; SlovJ 25. febr. 1955, 9 s sl.; PDk 20. febr. 1955, št. 43; PrimN 28. nov. 1957, št. 48 s sl.; Delo 3. jul. 1974, št. 154 (slika spomenika).

Špac.

Špacapan, Bernard: Kafol, Avgust (1882–1955). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1013450/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (2. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 8. snopič Kacin - Križnar, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine