Primorski slovenski biografski leksikon

Juri Franco, politik, publicist, karikaturist, r. 24. okt. 1956 v Kopru, živi v Lj. Oče Vittorio, slaščičar, mati Cvetka Sanković, brat Aurelio (gl. čl.). Osn. š. in gimn. je končal v Kopru. Po zgledu brata Aurelija se je že v sred. š. ukvarjal s karikaturo in deloval v mladinskem gibanju. Od 1975 je na lj. U. študiral geografijo in ital. V študentovskih letih je sodeloval pri časniku Tribuna, pri Radiu Študent, pri tedniku Mladina itd. Deloval je tudi na glasbenem področju in tako je 1980 soustanovil folk glasbeno skupino Istra-nova, ki je odkrivala manj znane plati istrske ljudske glasbe. Še preden je dokončal študij geografije, je v Kopru poučeval geogr. in ital. (it. osn. š. in gimn. ter ekonom. in kovinar, š.). Po diplomi se je 1987 zaposlil kot asistent za it. jezik na lj. U. Sodeloval je kot dopisnik iz Jsle za it. časnike, bil je aktiven član transnacionalne radikalne stranke (1989 je to stranko zapustil). Posebno zaslužen je bil za osnovanje skupine intelektualcev »88« v Kopru, skupina se je vključila v tok tako imenovane slov. pomladi zlasti z zahtevami v zvezi s položajem it. etnične skupnosti (rehabilitacija A. Bormeja, vprašanje povojnega eksodusa iz Istre, liberalizacija polit. življenja v Sji itd.). 27. jan. 1989 je nastopil kot govornik na znamenitem zborovanju v zvezi z dogodki na Kosovem v lj. Cankarjevem domu. Dopisoval in risal je za slov. tisk. Kot kandidat liberalno demokratske stranke je bil apr. 1990 izvoljen v slov. skupščino, kjer je zagovarjal med drugim odprtost meje v Istri, govoril o problemijslov. ribištva in se kot preds. poslanske skupine za begunska vprašanja posvečal beguncem v Sji. – Kot karikaturist je začel v osn. š., v letih študija v Lj. je risal karikature za Tribuno, sodeloval je nato pri revijah Panorama Giovani, Teleks in drugod. Dec. 1989 je postal vsakodnevni karikaturist lj. Dela. Izbor karikatur je objavil v knjigah Naša slavna zgodovina (Lj. 1991) in V imenu naroda (Lj. 1992). L. 1993 je opremil knjigo C. Ribičiča Rad sem jih imel. − Od 4. sept. 1993 je veleposlanik v Španiji.

Prim.: Osebni podatki; Slovenski almanah '92,

Darovec

Darovec, Darko: Juri, Franco (1956–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1013350/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine