Primorski slovenski biografski leksikon

Jakončič Anton, deželni poslanec in bankir, r. 13. nov. 1857 v Šlovrencu v Goriški Brdih, u. 1930 v Gorici. Oče Franc, posestnik, mati Katarina Sfiligoj. Postal je blagajnik v Cassa di Risparmio v Gorici. Po ustni tradiciji je v prvem obdobju hodil v službo peš iz Šlovrenca štiri ure. Poročil se je z Amalijo Kastelic in imela sta lastno hišo na Piazza del Duomo v Gor. Z leti je napredoval do poddirektorja te denarne ustanove. Na splošnih volitvah v veleposestvu je bil 11. dec. 1901 izvoljen za dežel. poslanca. 1910 je bil imenovan v komisijo dežel. zbora Goriško-Gradiščanskega za rešitev kolonskega vprašanja. Tedaj je imel tudi posest v Podgori in bil direktor finančne ustanove Monte di Pietà. – Z leti se je uveljavil v kulturi in ekonomiji slov. skupnosti v Gor. Postal je dir. Cassa di Risparmio. To funkcijo je opravljal že med prvo svet. vojno, ko je bil v begunstvu v Kranju. Upokojen je bil l. avg. 1925. Pred tem je že 1883 deloval tudi v Goriški ljudski posojilnici. Kot direktor Cassa di Risparmio je bil tudi v svetu Kmetij. društva za Goriško. V vodstvu Kmečke banke ga je kasneje nadomestil sin advokat Jožko (gl. čl.). Prav tako je bil udeležen v vodstvu te banke tudi drugi sin zdr. Franc (1896–1955). V Šlovrencu, Brdicah pri Neblem in v Neblem je kupila družina nekaj kolonskih kmetij in poleg drugega tudi kapelo v Brdicah. Okrog 1936 je zdravnik Franc dal obnoviti in poslikati kapelo. Delo je izvršila Mara Kralj pod mentorstvom moža Toneta.

Prim.: Status animarum, župnija Šlovrenc; V. Melik, Volitve na Slovenskem 1861 – 1918, 1965, 369; P. Stres, Oris kolonata v slov. delu dežele Goriško-Gradiščanske, GorLtk 12/14, str. 194; Marko Waltritsch, Slov. bančništvo in posojilništvo na Goriškem, Gor. 1982, str. 315, 331; Izjava Jurija Bavdaža.

Stres

Stres, Peter: Jakončič, Anton (1857–1930). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1013050/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (30. marec 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine