Primorski slovenski biografski leksikon

Justi Filip, šolnik, pridigar in pisatelj, r. 27. mar. 1650 v Gor., u. 27. jan. 1720 v Passauu. Gimn. je dovršil v Gor. (1661–65), retoriko v Gradcu (1665–66), vstopil v jezuitski red 3. nov. 1666 na Dunaju in po opravljenem noviciatu nadaljeval študij filozofije (1670–73), poučeval humaniora v Linzu, Gor., Gradcu in Celovcu (1673–79), študiral teologijo v Gradcu (1680–84) in bil dolgo let prof. filoz. in teol. v Celovcu, Gradcu, Linzu in Passauu (do 1706), dokler ni bil imenovan za svetnika kneza Filipa Lemberga, škofa v Passauu in to službo opravljal do smrti. Objavil je Lebensgeschichte der heil. Margareta, Königin von Schottland (Frankfurt 1692). V rkp. je zapustil več zvezkov dela Adversariorum copiosum thesaurum.

Prim.: A. & O. de Backer, Bibliothèque des Ecrivains de la Compagnie de Jésus II, Liège 1853–61, 392; J. N. Stoeger, Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu ab ejus origine ad no–stra usque tempora, Viennae 1855, 165; C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jesus, Première partie: Bibliographie IV. Bruxelles-Paris 1893, 890–91.

Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Justi, Filip (1650–1720). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012990/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine