Primorski slovenski biografski leksikon

Jelačin Ivan st., veletrgovec in tovarnar, r. 1866 v Senožečah na Krasu, u. 25. mar. 1932 v Lassnitzhöhe na Gornjem Štajerskem. Trgovine se je izučil v Trstu, a se je zgodaj preselil v Lj., kjer je komaj 20-leten osnoval lastno trgovino s kolonialnim blagom, ki jo je kasneje razvil v veletrgovino. Bil je med ustanovitelji trg. društva Merkur, preds. raznih stanovskih organizacij in član upravnih odb. več podjetij. Osebno je bil vrlega značaja, zaveden Slov., velik podpornik CMD, ki jo je zalagal z blagom. Z marljivostjo in podjetnostjo si je ustvaril izredno trden gosp. položaj in bil eden najuglednejših lj. trgovcev. Gosp. dejavnost, kateri je J. st. položil temelje, je doživela nov in večji razmah, ko so k njej pristopili in jo nadaljevali njegovi sinovi: Ivan Jelačin ml. je 1911 ustanovil tvornico zamaškov Jelačin & Co., ki jo je vodil njegov brat inž. Miljutin; dal je pobudo za ustanovitev društva Sladkor (1918), za d. d. Merkur z moderno tiskarno (1920), za tovarno vinskega jesiha in špirita Vinocet (1921) in društva Trgovska akademija (1923). Od 1921 je bil preds. Zveze trg. društev v Slov., podpreds. lj. velesejma, od 1924 preds. lj. borze, od 1927 preds. Zbornice za trgovino, obrt in industrijo v Lj. in član upravnega sveta Narodne banke. Bil je med ustanovitelji založništva Modra ptica, ki je v letih 1929–41 izdajalo istoimensko revijo in založilo vrsto odličnih knjig. Tretji sin Mirko je bil znan operni tenorist ter je nastopal na Češkem, v Nemčiji in Švici, večkrat je gostoval tudi v Lj. Vse to dokazuje veliko podjetnost in širino zamisli, ki so jo člani te primorske družine razvili v Lj.

Prim.: Jelačin I. st., KolMD 1933, 77 s sl.; MSE II, 165; J. I. mL, SBL I, 393; J. Mirko, SGL I, 245.

B. S.

Sancin, Boris: Jelačin, Ivan st. (1866–1932). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012710/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine