Primorski slovenski biografski leksikon

Jarc Andrej, župan, politični, gospodarski in kulturni delavec, r. 24. sept. 1916 v Ljubljani, živi v Doberdobu. Oče Andrej, lesni obrtnik, mati Rozalija Lakovič. Med prvo svet. vojno so morali v begunstvo v Lj., v Doberdob so se vrnili 1919. Dovršil je it. osn. š. v Doberdobu (1927) in strok. š. v Tržiču (Monfalcone – 1930). Postal je delavec in nato uradnik v tovarni Solvay v Tržiču do upokojitve 1976. Leta 1937 je bil vojak v it. mornarici, med drugo svet. vojno ujetnik v Albaniji. Polit. in kult. je deloval od 1931 v pevskih zborih, na tajnih sestankih v Komnu, Trnovskem gozdu, Doberdobu idr. V letih 1956–80 je bil 5 mandatnih dob izvoljen za župana ob. Doberdob (24 let nepretrgoma) na listi Občinske enotnosti. Dvakrat je bil izvoljen v pokrajinski svet, a je podal ostavko zaradi županstva. Trikrat je kandidiral za poslansko zbornico kot neodvisen. Od 1973–80 je bil odbornik v upravnem odb. Kraške gorske skupnosti – Nabrežina (Trst). 1981 je bil izvoljen za KPI v gor. pokraj. svet Krajevnih zdravstvenih enot. Zavzemal je tudi razne druge funkcije. V času njegovega županovanja so bila izvedena v Doberdobu važna javna dela: zgradili so osn. š. v Jamljah; vodovod Doberdob–Dol–Jamlje; električno razsvetljavo v Dolu; asfaltirali obč. in druge ceste; zgradili otroški vrtec v Doberdobu, nogometno igrišče in igrišče za odbojko; postavili prve dvojezične table v gor. pokrajini, čeprav je prefekt grozil, da ga bo razrešil županske službe; poimenovali ulice po slov. pesnikih, pisateljih in zaslužnih možeh; poimenovali osn. š. v Doberdobu po Prežihovem Vorancu; postavili spomenik padlim v NOB; uredili avtobusne zveze med Tržičem in Doberdobom; pobratili se s kraj. skupnostjo iz Prvačine idr. SKGZ mu je 16. dec. 1979 podelila Odličje boja in dela, 9. sept. 1980 pa je prejel Nagrado in priznanje skupšč. obč. Nova Gorica.

Prim.: Osebni podatki; PDk 10. maja 1960; 16. jun. 1964; 21. mar. 1971; 1. maja in 14. sept. 1980; Delo(Trst) 2. jul. 1965; Picc. 4. jan. 1979; 2. febr. 1981; PrimN 21. dec. 1979; razni časopisi o njegovem delu.

Špac.

Špacapan, Bernard: Jarc, Andrej (1916–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012620/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. september 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine