Primorski slovenski biografski leksikon

Janež Dominik, duhovnik, r. 2. avg. 1865 v vasi Globel, podružnici župnije Sodražica na Dolenjskem, u. 5. jun. 1946 v Studenem pri Postojni. Oče Matevž, kmet, mati Jedert Šilec. Osn. š. je obiskoval v Sodražici, gimn. in bogoslovje v Lj. V duhovnika je bil posvečen 21. avg. 1890. Služboval je kot kpl na Blokah, kot kurat na Gori pri Sodražici, kpl v Loškem potoku in spet kurat na Gori pri Sodražici. Tu je oskrbel nove baročne oltarje. Stari ljudje ga imajo še danes v lepem spominu. Bil je dober in pobožen gospod. 1902 je prišel za župnika v Studeno pri Postojni in tu je ostal do smrti. Noben dušni pastir ni bil v Studenem tako dolgo. Prva leta je J. večkrat prosil za premestitev in dobil je že razne dekrete za druge župnije, a iz raznih vzrokov (prošnje Studenčanov, šibko zdravje, strah pred duhovno škodo župnije) se iz Studenega ni več selil. Ob prvi vizitaciji trž. škofa Santina na Pivki je bil 26. jul. 1940 imenovan za papeževega tajnega komornika (monsignorja). J. je veliko molil; ljudje so ga imeli za svetnika. K njemu so pošiljali za določen čas duhovnike, ki so zaradi osebnih problemov potrebovali opore. J. je imel v svoji župniji kar 36 različnih bratovščin. Zavedal pa se je svojih meja: imel je govorno napako, zato je pogosto klical tuje spovednike in pridigarje, da bi župnija ne trpela škode. Delal je pokoro za tuje grehe. Glas o svetniškem studenskem župniku je segal tudi preko mej domače župnije.

Prim.: Krstne matice v Sodražici; žpk arh. v Studenem; ŠkATrst.

Škerl

Škerl, Lojze: Janež, Dominik (1865–1946). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012560/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine