Primorski slovenski biografski leksikon

Jakopič Avgust, pravnik in politik, r. 1848 v Gorici, u. 1924 v Trstu (datumi neugotovljeni). Sin davčnega uradnika, gimn. je obiskoval v Gor. (1862–70), pravo na U na Dunaju (1870–75) in bil tam aktiven član akad. društva Slovenija. Po končanih študijih je bil nekaj časa odv. pripravnik v Gor. (1876–78), in sicer v odv. pisarni svojega brata Jožefa (u. 1894). Potem je prestopil v sodnijsko službo in najprej služboval kot pristav v Pulju (1878) in v Ajdovščini (1879–83), nato pa kot sodnik v Bovcu (1883–92) in kot sodnijski svetnik v Rovinju (1892–97). Odtod je bil premeščen na trgovsko-pomorsko sodišče v Trst (1897–99) in tu kmalu postal višji deželni svetnik (1899–1906). 11. jul. 1906 je bil imenovan za dvornega svetnika pri vrhovnem sodišču na Dunaju (1906–09) in se z Dunaja vrnil v Trst, ko je 4. febr. 1909 postal preds. tamkajšnjega višjega sodišča. Tu je bil 1911 imenovan še za tajnega svetnika, a po it. okupaciji je bil upokojen 1918. J. se je s politiko ukvarjal le v mlajših letih in je v Bovcu na volitvah v deželni zbor 27. jun. 1883 kandidiral za mestno kurijo, pa ni uspel. Pozneje je politiko povsem opustil in se posvetil pravnemu poklicu. Bil je splošno znan kot dober pravni strokovnjak ter nepristranski in nadvse pravičen sodnik, ki je tudi odločno ščitil Slov. in slov. uradovanje.

Prim.: J. Vencajz, Spomenica o petindvajsetletnici akad. društva Slovenija na Dunaji, Lj. 1894, 140; Gabršček I, 176, 180, 200, 319, 363; II, 202, 297; V. Travner, Pol stoletja društva Pravnik, Lj. 1939, 53–54; V. Melik, Volitve na Slovenskem 1861–1918, Lj. 1965, 372.

Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Jakopič, Avgust. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012500/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (12. julij 2020). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine