Primorski slovenski biografski leksikon

Iskra Boris, profesor in politični delavec, r. 21. maja 1944 v Trstu. Oče Ivan, kmet in livar v tržaški železarni, mati Zofija Rebek, gospodinja. Obiskoval je slov. osn. š. pri Sv. Jakobu, nato sred. š. in klasični licej Dante v Trstu. Na Filoz. fak. trž. U je diplomiral 1970 z zagovarjanjem teze Politično delovanje Slovencev v Trstu v letih 1918–1922. Član KPI v Trstu od 1966, od 1972 član trž. pokraj. vodstva KPI, od 1991 PDS (Stranke demokratične levice). V letih 1976–78 član pokraj. tajništva KPI v Trstu. Od 1973 do 1978 po-kraj. svetovalec KPI v Trstu, od 1978 do 1988 dežel. svetovalec KPI za Furlanijo-Jul. krajino, od 1985–90 svetovalec KPI v Nabrežini. V letih 1978–80 član Cassandrove komisije. Članke polit. vsebine je pisal v slov. glasilo KPI »Delo« v Trstu. Za KPI je sodeloval na mednar. konferenci o manjšinah v Trstu 1974 in s posegom o manjšinski problematiki na vsedrž. kongresu KPI v Rimu 1975. Udeleževal se je sestankov enotne slov. delegacije v It. Od šol. 1. 1972/73 prof. italijanščine na slov. Drž. trgovsko-tehničnem zavodu Žige Zoisa v Trstu.

Prim.: Izjava I. B. piscu 27. sept. 1993; Zbornik gradiva z vsedržavnega kongresa KPI v Rimu 1975 – Referat na temo Zunanja politika in pravice slovenske manjšine v Italiji; razne objave v dnevnem in periodičnem tisku ob nastopih v izvoljenih telesih (glej PDk in Delo).

Koren

Koren, Jože: Iskra, Boris (1944–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012420/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine