Primorski slovenski biografski leksikon

Ireneo della Croce (pravo ime Manarutta Giovanni Maria), zgodovinar (kronist), r. 25. maja 1625 v Trstu, u. 4. mar. 1713 v Benetkah. Oče Bernardino (po Kandlerju naj bi se pisal Petreuli, imenovan Manarutta), mati Veronica Franchi. Do 1648 se je šolal pri jezuitih v Trstu, potem pa je v Benetkah stopil v red bosonogih karmeličanov in 1649 spremenil svoje ime. Iz Benetk je odšel v Milan. Živel je nato v Padovi. Ko je obiskoval rojstno mesto, je pri tem zbiral gradivo za zgodovino Trsta. Po daljših prizadevanjih je knjiga Historia Antica e Moderna: Sacra e profana, della città di Trieste, Celebre Colonia de'Cittadini Romani. Con la Notitia di molt'Arcani d'Antichità, Prerogative di Nobiltà e Gesti d'Huomini Illustri, Privilegi della Città, e Famiglie d'essa, Varietà d'Eruditioni, Inscrittioni, Sassi, Mausolei, M. S. Succesi, Mutationi de Riti, e Domini, fin a qust'anno 1698 izšla v Benetkah l. 1698. Pisana je v duhu baročnega zgodovinopisja, vendar nosi nekatere značilnosti tržaških razmer. I. je zagovornik romanskega značaja mesta in s poudarjanjem mestnega avtohtonizma polemizira z deli svojih sodobnikov (J. V. Valvasor in L. Schönleben) ter poseže tudi po zgod. mitu (legenda o Monte Mulianu). I. knjiga je izšla v ponatisu (z biografijo, ki jo je napisal P. Tomasin) v Trstu 1. 1881, nato tudi v reprintu (Bologna 1965). I. je poznal tudi dela Vincenza Scusse in Martina Bavčerja. B. Gombač sodi, da ima I. delo pomen zaradi »omembe virov, ki so se kasneje izgubili, in zaradi splošnega vpogleda v takratno polihistorsko kulturo«.

Prim.: Ireneo della Croce, Istoria antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste. Trieste 1881, pass.; Enc Sje 4/1990, 176; B. M. Gombač, Trst – Trieste. Dve imeni ena identiteta. Lj.-Trst 1993, 35, 77.

B. Mar.

Marušič, Branko: Ireneo della Croce (1625–1713). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012410/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (29. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine