Primorski slovenski biografski leksikon

Istrianus, anonimni slikar-miniaturist, rojen v gornji Istri, ki je v 15. stol. deloval v Bermu, izšolal pa se je najbrž v Benetkah. Avtor je sijajnih miniatur, bogatih inicialk in obrobne ornamentike v bermskem glagolskem misalu (NUK Lj. Ms 162-a/2), ki obsega 248 pergamentnih folij in obilo peresnih risb ter devet miniatur: sv. Pavel, Kristusovo rojstvo, Kristus v templju, Kristusa preizkuša hudič, sv. Janez Evangelist, Kristusov vnebohod, Prihod sv. Duha, apostola Peter in Pavel, Jezus na križu, obkrožen z ženami in ljudstvom (na celi str. 145). Istemu avtorju pripisujejo tudi risbe še dveh bermskih kodeksov: nekaj mlajši glagolski misal (NUK Lj. Ms–164–a/2, 196 pergamentnih folij), v katerem je tudi večja slika križanega Jezusa, in glagolski breviar (NUK Lj. Ms–161–a/2, 180 pergamentnih folij) z iniciaikami, okrasnimi risbami in nekaj nedovršenih miniatur. Inicialke in obrobna ornamentika teh kodeksov so lepi in se jim pozna sled zahodnoevropskih vzorov 14. stol. Značilni so umetni dvotračni prepleti in raznovrstne mrežne kompozicije, ki spominjajo na romanske motive. Figuralna risba je še dokaj nepravilna, vendar so obrazi precej dobri. Miniature so sijajne in zelo živahnega kolorita na zlati podlagi. Te iluminacije stilno gotovo slonijo na italijanskih vzorih, a beneški vpliv je očiten zlasti v kompoziciji in pri figuralnem in ornamentalnem okraševanju (Ms–161–a/2 in 162–a/2 sta čisto v beneški maniri).

Prim.: I. Kukuljević, Slovnik umjetnikah jugoslavenskih, IV, Zgb 1858–60, 118; Isti, Leben Südslavischer Künstler, II, Zgb 1868, 9–10; I. Berčič: Dvie službe svetih Cirila i Metuda, Zgb 1870, 21–22; V. Jagič, Anzeiger der philos.-hist. Classe, XX, Wien 1899, 11; L. Jelič: Fontes historici Liturgiae glagolito-romanae a XIII ad XIX saeculum, Veglae 1906, saec. XV, 31, 34–35; I. Milčetić, Hrvatska glagoljska bibliografija, I. Opisi rukopisa, Zgb 1911, 20–26, 65–73; R. Strohal, Hrvatska glagolska knjiga, Zgb 1915, 37, 42; Z. Doroghy, Hrvatska enciklopedija, II, Zgb 1941, 409–10; EJ I, Zgb 1955, 476; F. Stelè, Umetnost v Primorju, Lj. 1960, 93–94; F. Stelè, Minijatura u Jugoslaviji, Zgb 1964, 23–24; B. Fučić, ibid. str. 25–32; F. Stelè, Slikarstvo v Sloveniji od 12. do srede 16. stol., Lj. 1969, 329.

Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Istrianus (?–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012340/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine