Primorski slovenski biografski leksikon

Hvala Franc, publicist, r. 30. mar. 1909 na Bukovem, živi v Novi Gor. Oče Ivan, kmet, mati Marjana Razpet, gospodinja. Osn. š. je obiskoval v roj. kraju (1916–23). Po š. je delal na domači kmetiji in opravljal različna priložnostna dela. V domačem prosv. društvu je bil knjižničar vse do njegove nasilne razpustitve (1927), vključil se je v ilegalno organ. TIGR. 1937 se je poročil, se osamosvojil in živel na majhni kmetiji. V NOB se je vključil konec 1941. Maja 1943 je postal član okrož. komiteja KPS za Baško, maja 1944 pa imenovan za načelnika okrož. izpostave odseka notranjih zadev predsedstva SNOS za Baško. Od sept. 1944 do konca vojne je bil načelnik Narodne zaščite za severnoprimor. okrožje. Po vojni je postal namestnik načelnika okrož. načelstva narodne zaščite za gor. okrožje, po razdelitvi Jul. kraj. na cono A in B je delal pri Poverjeništvu PNOO za Slov. Prim, v Ajdovščini. Sept. 1947 je služboval pri okraj. ljud. odb. Idrija (personalna služba, inšpektor dela), dec. 1949 je postal inšpektor dela pri Oblast. odb. za Gor. v Postojni. Sept. 1950 je prišel na delo v okraj. ljud. odb. Gor. v Novi Gor., med 1953 in 1965, ko je bil upokojen, pa je služboval na skupščini občine Nova Gor. – V mladih letih je rad prebiral knjige, za publicistično delovanje pa se je odločil, ko je bil upokojen. V slov. tisku (PrimN, TV-15, Borec) je objavljal krajše in daljše reportaže in spomine na dogajanje iz NOB na Cerkljanskem. Mnoge izmed teh objav so nastale tudi na podlagi arhivskega gradiva. Spomine na partiz. čas je zapisal v rkp. Pot v Dolomite, v knjižni obliki je izšla Organizacija in delo narodne zaščite med NOB na Primorskem (Lj. 1988). Ta knjižni prvenec, ki je bil objavljen na pragu osemdesetletnice, ga je spodbudil k dokončni redakciji knjige Življenje pod Bevkovo Kojco (Koper 1990). V njej je na domoznanski način opisal kraje in ljudi v krajevni skupnosti Bukovo-Zakojca. – Prejel je več odlikovanj, priznanj in nagrad zlasti za delo v gasilski organizaciji. 1991 je prejel nagrado Nove Gorice za življenjsko delo. Njegov sin Alojz (1939), dipl. inž. strojništva, je organizator rekreativnega športa v Sji, sin Florijan (1943), dipl. inž. kemije, pa je organizator planinstva na sev. Primorskem.

Prim.: Osebni podatki; PrimN 5. maja 1989; PrimSreč 114/1990, 849–52.

B. Mar.

Marušič, Branko: Hvala, Franc (1909–2005). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012240/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. avgust 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine