Primorski slovenski biografski leksikon

Hladnik Polde, zdravnik, higienik, primarij, r. 9. nov. 1919 v Žireh, živi v Kopru. Oče Leopold, učitelj, mati Kristina Solleti, gospodinja. Osn. šola v Škofji Loki in Cerknici. Šest razr. klas. gimn. v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu in zadnji dve leti na klas. gimn. v Lj. (matura 1938). Prvih 6 semestrov je opravil na Medic. fak. v Lj. V NOV je sodeloval od sept. 1944 do konca vojne kot medicinec – sanitetni referent. Stažiral je v Lj. Prva služba je bila v Ilirski Bistrici, nato pa od 1949 dalje v Kopru. Najprej je bil nadzorni zdravnik socialnega zavarovanja za istrsko okrožje STO (cona B) in istočasno tudi 4 leta ambulantni zdravnik in obenem sanitarni inšpektor. 1952 je postal okrož. zdravnik. 1954 je ustanovil obalni zdravstveni dom. 1957 je ustanovil higienski zavod, ki je bil kasneje preimenovan v Zavod za zdravstveno varstvo in še kasneje v Zavod za socialno medicino in higieno. Od 1958 je vodil ambulanto za pomorščake. Od 1953 dalje je bil 10 let preds. istrske podružnice Slov. zdrav, društva. 1963 je bil izvoljen za poslanca zdravstvenega zbora republ. skupščine. 8 let je bil podpreds. matičnega odbora Slov. zdrav, društva v Lj. Od 1949 je preds. Invalidske komisije za Koprsko. – Objavil je vrsto člankov v Istrskem dnevniku in kasneje v PrimN. Napisal je skripta pomorske medicine za študente pomorstva. Odlikovanja: Medalja za hrabrost, Red republike s srebrnim vencem, Red dela z zlatim vencem, Nagrada dr. Jožeta Potrča (1988).

Prim.: Os. podatki.

A. Pr.

Prijatelj, Anton: Hladnik, Polde (1919–1997). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012150/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine