Primorski slovenski biografski leksikon

Hladnik Milan, matematik, r. 7. jul. 1950 v Idriji, živi v Idriji in v Lj. Oče Pavel, električar, mati Marija Svetličič, gospodinja. Osn. š. in gimn. v Idriji (matura 1969). Matem. je študiral na lj. U (diplomiral 1973) in končal podiplomski študij 1977 z magistrskim delom Odvajanja in avtomorfizmi C* –algeber. Doktorat znanosti si je pridobil 1985 z disertacijo Spektralne in druge lastnosti elementarnih operatorjev. – Tri leta je sodeloval z raziskovalno skupino na Kemijskem inštitutu Boris Kidrič v Lj. (A. Ažman, M. Žaucer, D. Pumpernik), ki je za delo iz molekularne fizike 1978 prejela nagrado Kidričevega sklada. Od 1974 je zaposlen na Fak. za naravoslovje in tehnologijo U. v Lj., sprva kot asistent za matematiko. 1985 je bil izvoljen za docenta, 1991 pa za izred. prof. za matematično analizo. Predava različne matem. predmete na Oddelku za matem. in mehaniko FNT ter na Katedri za računalništvo in informatiko Fak. za elektrotehniko in računalništvo, občasno tudi na drugih fak. lj. U. Poleg pedag. dela je na Oddelku za matem. in mehaniko opravljal razne funkcije, med drugim je med 1987–90 vodil odbor za študijska vprašanja. Bil je ur. za matem. pri matem. reviji Obzornik za matem. in fiziko (1987–92), v letih 1991–92 tudi odg. ur. – Znanst. deluje na področju operatorske teorije v okviru raziskovalnih nalog in projektov na Inštitutu za matem., fiziko in mehaniko lj. U. O rezultatih svojega dela je poročal na med-nar. matem. konferencah v Dubrovniku, Bukarešti, Ajšovicah na Češkem in Blaubeurenu v Nemčiji. Najpomembnejši objavljeni znanst. članki: On prespectrality of generalised derivations, Proc. Roy. Soc. Edinburgh 104 A (1986); When are generalised derivations spectral?, Operator Theory: Advances and Applications, Vol. 24, Birkhàuser-Verlag, Basel (1987); Spectrality of elementary operators, J. Austral. Math. Soc. (Ser A) 49 (1990). Avtor je nekaj strok. člankov (o robnih problemih za nelinearne diferencialne enačbe, inverznih limitah, posplošenem Riemannovem integralu itd.), več recenzij in priložnostnih sestavkov ima v Obzorniku za matem. in fiziko ter nekaj prispevkov v mladinskem listu Presek. Za uporabo pri pouku je sestavil dve zbirki nalog (Naloge in primeri iz funkcionalne analize in teorije mere, Lj. 1980, in Naloge in problemi iz matematične analize, Množice in števila, Lj. 1982) ter napisal učbenik Povabilo v harmonično analizo (Lj. 1992). V Idrijskih razgledih (37/1992) je objavil daljši prispevek o Francu Močniku.

Prim.: Osebni podatki; hemeroteka Mestnega muzeja Idrija.

Kvčč

Kavčič, Janez: Hladnik, Milan (1950–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1012130/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (3. junij 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine