Primorski slovenski biografski leksikon

Hönn Rudi, kulturnoprosvetni delavec, r. 30. apr. 1915 v Lj., živi v Novi Gorici. Oče Rudi Spiller, mati Ana Urek Hönn. V Lj. je dovršil nižjo gimn., nato je obiskoval privatno trg. š. Zaradi polit. delovanja je bil dalj časa brez dela, status predvojnega revolucionarja ima od 1935. Na poti v partizane so ga okt. 1941 It. ujeli in zaprli v Lj. Po izpustitvi je živel v ilegali do ponovnega odhoda k partizanom 9. jul. 1942, kjer je deloval na vodilnih mestih predvsem na kult. področju (Gubčeva brigada, 15. divizija), pri propagandnem delu (7. korpus, centralne part. bolnišnice) ter političnem (komisar višje sanitet. š. 7. korpusa). Obiskoval je višji partijski tečaj in končal vojno kot oficir. Po demobilizaciji je postal gosp. poslovodja pri založbah SKZ in DZS v Lj. Od 1. nov. 1952 do 31. avg. 1954 je bil dir. Gledališča Slov. Primorje s sedežem v Postojni. Po njegovi ukinitvi je prišel v Novo Gorico. Tu je spočetka deloval kot tajnik okrajne zveze Svobod in PD za gor. okraj. Od 1. maja 1955 do 1. jul. 1957 je vodil novoustanovljeno Gor. gled. v Novi Gorici. Nato se je spet vrnil na okr. zvezo Svobod in PD, 1. mar. 1963 je postal ravn. Goriškega muzeja in bil na tem mestu upokojen 1. nov. 1965. H. je že pred drugo svet. vojno deloval v levo usmerjenih društvih. Po pravici mu pripada mesto tvorca poklicnega gledališča na tistem delu Prim., ki je po drugi svet. vojni pri padel Jsli. Kot gled. delavec je živahno publicistično deloval v PrimN, SlovJ, LdP, SPor, GL postojnskega in novogor. gled. Ni bil samo organizator, uveljavil se je tudi kot režiser. H. sodi tudi med začetnike taborniške organizacije na Prim. V Postojni je 1951 ustanovil Kraške viharnike, v Novi Gorici pa Soške mejaše (1954). Kot upokojenec se je začel vneto ukvarjati s fotografijo; pripravil je vrsto predavanj o znamenitih Slov. in potopisih s prikazovanjem diapozitivov. Predaval je v matični domovini in v zamejstvu. V Novi Gorici se je udeležil tudi razstave fotografije. Deluje tudi v planinski organizaciji. Za delo je prejel razna odlikovanja, npr. red dela z zlatim vencem, red zaslug za narod II. stopnje in razna priznanja.

Prim.: GL Postojna 1952/53, št. 4; GL NG 1955/ 56; SDL I, 123; SGL I, 222; PrimN 19, 7. maja 1965; PDk 29. dec. 1971; GorZb II, 90; Tabor 1976, 2, 34–36.

B. Mar.

Marušič, Branko: Hönn, Rudi (1915–1984). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011890/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine