Primorski slovenski biografski leksikon

Hmeljak Vladimir, likovni pedagog in slikar, r. 15. sept. 1909 v Biljah, živi v Šempetru pri Novi Gorici. Oče Anton je bil gostilničar, mati Marija Cargo. Zaradi prve svet. vojne se je družina umaknila na Vič pri Ljubljani, kjer je H. obiskoval osn. š., nadaljeval jo je v Šempetru. 4. razr. gimn. in učiteljišča Slataper je dovršil v Gor. in maturiral 1929. Učiteljeval je v Lokavcu in Batah (1929–33), ko so ga odslovili, češ da vzgaja mladino v protidržavnem duhu. V letih 1931–32 je bil v ofic. šoli. Do 1939 je bil brez službe, od 1939–43 je učil v Podbeli, nato je bil do 1945 pri partizanih. Pod ZVU je poučeval na slov. strok. š. v Gor. (1945–47), nato na gimn. v Šempetru (1947–50) in na osemletki tam do upokojitve 1967. H. se je posvetil v šoli predvsem likovni vzgoji, ob prostem času pa slikarstvu. Slika lepote in značilnosti svoje ožje domovine in z realistično tehniko ohranja značilnosti prim. naselij, zato imajo njegova olja, akvareli in grafike etnografsko vrednost. Ustvarja tudi portrete in kipe, v katerih mu ne gre samo za zunanjo stvarnost, ampak jim skuša vdihniti tudi čustva. Samostojno je razstavljal v Šempetru in Novi Gorici, kolektivno pa v Postojni, Zgbu, Lj., Celju, Tr., Vidmu idr.

Prim.: Vprašalna pola.

Mk.

Močnik, Hubert: Hmeljak, Vladimir (1909–2000). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011810/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine