Primorski slovenski biografski leksikon

Guzej Gustav, časnikar, r. 18. avg. 1919 v Teharjah pri Celju, živi v Portorožu. Oče Anton, delavec, mati Ana Povalej, gospodinja. Osn. in mešč. š. je obiskoval v Celju, kjer se je zaposlil v celjski tiskarni. Med drugo svet. vojno je bil izgnan v Leoben, nato je 1944 odšel v partizane. Organiziral je partiz. tiskarne po Štajerskem in Koroškem, zadnje mesece vojne pa je delal kot član propag. skupine Glavnega štaba NOV in POS. Ta skupina je maja in jun. 1945 delala v Trstu. Po demobilizaciji je služboval v ured. LdP kot časnikar. Med službovanjem je končal gimn., vpisal se je na Ekonom, fak. U. v Lj., ki je pa ni dokončal. Poleg tega je študiral na Filoz. fak. in naposled diplomiral iz politologije. Na Primor. je prišel 1958, delal je kot časnikar. Kasneje se je odločil za polit. delo: sekretar obč. komiteja ZKS Piran, preds. okraj. odb. SZDL Koper. Vrnil se je spet v časnikarstvo in vodil v Kopru dopisništvo lj. Dela. Ob rednem delu je poučeval tudi filoz. na gimn. v Piranu, sodeloval je v organizaciji tabornikov. Bil je med ustanovitelji revije Obala, urejeval je lokalni časnik Portorožem in skupaj z R. Godcem in I. Lovrenčičem napisal priročnik Izleti in taborjenja, Lj. 1950. Objavil je več daljših reportaž in podlistkov. Za časnikarsko delo je prejel Tomšičevo nagrado.

Prim.: Osebni podatki; J. Odar v Delu 21. avg. 1989; V. Japelj v PrimN 15. sept. 1989.

ViK

Krapež, Vilma: Guzej, Gustav (1919–2010). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011620/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (7. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine