Primorski slovenski biografski leksikon

Guštin Veselko, elektrotehnik (računalničar), r. 6. maja 1948 v Lj., živi v Lj. in Kopru. Oče Domoljub, mati Olga. Osn. š. in gimn. v Kopru. Na lj. U je študiral elektrotehniko (diploma 1971), na isti fak. je dosegel jun. 1974 stopnjo magistra z nalogo Iskanje računalniškega modela in ustreznega nabora osnovnih instrukcij krmilnika naročniškega sistema. Febr. 1987 je branil doktorsko disertacijo Študij postopkov za realizacijo splošne dvodimenzionalne logične sheme v matriki logičnih elementov povezav. Služboval je naprej na Fak. za elektrotehniko U. v Lj. (1971–73), nato je bil strok. sodelavec v Iskri-Elektromehaniki Kranj (1973–77), vrnil se je na Elektrotehniško fak., kjer je bil trikrat izvoljen za asistenta (1978, 1981, 1984) in 1988 za docenta za področje računalništva. V šol. 1. 1988/1989 je predaval osnove računalništva na Matemat. fak. ter računalništvo na drugih fak. (montanistika, geologija, Biotehniška fak.). G. je svoje strok. in znanstvenoraziskovalno delo začel na področju logičnih vezij, teorije avtomatov, digitalnih struktur, digitalnega krmljenja elektronskih telefonskih central, mikroprogramiranja, paralelnega procesiranja in nadaljeval na področjih univerzalnih programabilnih logičnih polj in teorije podatkovnih tokov in nevronskih omrežij. Kasneje je svoje delo osredotočil pri projektu razvoja elektronske hišne centrale. S tem v zvezi je sodeloval pri uresničenju nekaterih projektov, kot so Informativni sistem za najavo med-nar. telefonskega prometa (1978–80), Emulacija centralne procesne enote PDP 11/34 z rezinskimi elementi AMD 2000 (1980–82), Realizacije regenerativnega sledenja z mikroračunalnikom v realnem času v okviru sodelovanja z Iskro-Elektrooptiko (1984–86). V letih 1971–85 je objavil več člankov s področja računalniške logike in sistemov. Svoja dela je objavljal v Preseku, Moj mikro, Elektrotehniški vestnik ter v tujem strok. tisku. Sodeloval je kot soavtor pri učbenikih Logično snovanje z brisalnimi logičnimi moduli (Lj. 1986) in Osnove računalnikov za elektrotehnike (Lj. 1992), sam pa je avtor Zbirke nalog iz preklopne logike, logičnih vezij in digitalnih struktur (Lj. 1985, 1986, 1987, 1988). Nastopil je na več strok. srečanjih.

Prim : Osebni podatki (26. sept. 1993).

B. Mar.

Marušič, Branko: Guštin, Veselko (1948–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011600/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine