Primorski slovenski biografski leksikon

Grbec Gregor, pedagog, pisec, r. v Šempetru pri Gor. med leti 1607 in 1610; niso znani ne kraj ne datum smrti ne drugi življenjski podatki. Po mnenju Josipa Baliča in Štefana Kociančiča se je rodil v Šempetru, medtem ko P. Anton Codelli pravi, da se je rodil v zač. 17. stol. v Podturnu, goriškem predmestju. V Šempetru je živelo več oseb s priimkom Grbec ali Herbiz, Erbich, Herbig, Herbicchius (Erbicchio). G. se je najprej šolal pri gor. jezuitih, ki so podpirali nadarjene revne dečke iz dveh velikih far, šempetrske (od 1618) in komenske (od 1663). Iz šempetrske je izšla vrsta duhovnikov in posvetnih mož. V pedagoškem pogledu je imelo pomembno vlogo tudi Werdenbersko semenišče, ki je bilo ustanovljeno 1630 v Gor. po načrtu in zaslugi p. Tomaža Poliča (p. T. Politius, menda doma iz Gornje Vrtojbe). Po šolanju pri jezuitih je G. vstopil v Fernandeum v Gradcu in študiral bogoslovne in filoz. vede. Tam je bil posvečen v duhovnika in prejel naslov doktorja filoz. Knez Ivan Ferdinand Porzia, tedanji minister cesarja Leopolda I., mu je ponudil mesto učitelja in vzgojitelja za svoja dva dečka sorodnika. G. je postal »vzgleden pedagog«. Živel je v dobi, ko so sloveli tudi drugi pedagogi, npr. znameniti Komensky. Svoje izkušnje je opisal v pedagoškem delu: Promontorium humanae felicitatis de domestica illustrium adolescentium institutione, eorumque in morali philosophia informatione libri 5 auctore Gregorio Herbicchio Goritiensi Sacerdote A. A. L. L. et Phil. Doctore, nec non S. S. Theolog. Alumno, ereetum in illustrium familiarum prospeetum et bealum finem. J. Balič meni, da je Grbec delo napisal v Gradcu in ga dal natisniti kasneje (1661) v Benetkah v tiskarni Franceta Valvasonija. Posvetil ga je cesarju Leopoldu, »ki je ukazal več izvodov te knjige v dunajske odlične kroge porazdeliti«. P. A. Codelli ocenjuje delo takole: »Ako bi se olepšal slog in bolje razvrstila tvarina, mogla bi knjiga še dandanes služiti v korist in dobiček mladim plemenitašem, kateri pogrešajo včasih vzgojo veliko bolje nego kmeti sami« (J. Balič, Soča). – Pomanjkljivi so podatki o G-evem službovanju. Po dokončanih prvih študijih v Gradcu je opravljal duhovn. službo od 9. jul. 1638 do 30. apr. 1641 v Šempetru, »potem se je menda zopet posvetil učenju«, kasneje je bil vikar v Komnu, od 3. febr. 1665 do 26. nov. 1682 pa župnik v Prvačini.

Prim.: Josip Balič, Dr. Gregor Grbec, slovenski pedagog, Soča 19. febr. 1887; Peter Anton baron Codelli: Gli scrittori Friulano-Austriaci degli ultimi due secoli, Gorizia 1792, str. 109–11 (ponatis); Folium Periodicum Archidioec. Goritiensis, An. V. N. 11, str. 161; Una scuola – una città, Dal seminario Werdenbergico al liceo classico »Dante Alighieri« (1629 – 1991), Ed. della Laguna, Monfalcone 1991, str. 14–16.

E. D.

Devetak, Emil: Grbec, Gregor (med 1607 in 1610–po 1682). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011440/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine