Primorski slovenski biografski leksikon

Gorup Alojz, tigrovec, borec NOBJ, r. 7. jun. 1900 v Tomaju, u. tam 23. jan. 1977. Oče Alojz, kmet, mati Marija Škerlj. Osn. š. v Tomaju, 1918 vpoklican v avstr. vojsko, po vrnitvi z ruskega bojišča se je v Mrbu pridružil Maistrovim borcem za sev. mejo. – Bil je neprekosljiv mojster v pritrkovanju cerkv. zvonov, da je spomin na ubrane zvoke zbujal domotožje sorojakov na ruski fronti med prvo svet. vojno. Bil je gonilna sila razgibane kult. dejavnosti v Tomaju. Sodeloval je s pesnikom Sr. Kosovelom in njegovim očetom v prosv. društvu kot igralec v glavnih vlogah dramskih del in v pev. zboru s prijetnim tenorjem. Po faš. prepovedi PD je zvenel njegov tenor v cerkv. zboru. Bil je duša odpora proti poitalijančevanju, fantovskega petja na vasi in duša narodne zavednosti mladine. Bil je vnet in požrtvovalen sodelavec v podtalni dejavnosti proti faš. v svoji in v drugih vaseh, zato je bil osumljen in večkrat okusil faš. zapore. Že na začetku NOG je delal za OF, pristal na zgraditev bunkerja v svoji hiši za tehniko Grmado, ki sicer ni bila urejena, a bunker je služil za skladišče raznega materiala NOB in za zavetišče Toneta Veluščka-Matevža, Draga Hartnerja-Harija, Fr. Sonca, ruskega diverzanta Mihajla in drugih. 1941 je bil interniran v Scipione, se vrnil po kapitulaciji It. domov v Tomaj in sodeloval kot voj. referent v NOB do osvoboditve. Delno je ohranjen njegov dnevnik koncentracijskega taborišča. 10. okt. 1962 je bil odlikovan z redom za zasluge za narod s srebrnim vencem.

Prim.: Pripoved Fr. Boleta in Staneta Černeta iz Tomaja ter svojcev. T. Rutar, Slovo od Lojz. Gorupa iz Tomaja, PrimN 18. febr. 1977.

Rut

Rutar, Tone: Gorup, Alojz (1900–1977). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011350/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine