Primorski slovenski biografski leksikon

Goess Leopold, grof, pravnik, c. k. namestnik v Trstu, r. 28. okt. 1848 v Gradcu, u. 22. jul. 1922 v Žrelcu (Ebenthal) na Koroškem. Po šolanju je postal drž. uradnik, bil je dvorni svetnik pri dežel. vladi na Koroškem, dežel. preds. v Bukovini (1893–97), nato pa med 1897–1904 namestnik v Trstu. V času svojega delovanja v Trstu si je prizadeval, da bi omejil dejavnost iredentizma in krepil avstr. vladne pozicije. V javnosti je vzbudil odmev G-ov nastop zoper delavstvo, ki je v Trstu štrajkalo (1902), nazadnje pa je moral mesto namestnika zapustiti (posledica iredentističnih demonstracij). G. je podpiral gospodarski razvoj Avstr. Primorja, posegal pa je tudi v polit. dogajanja (intervencija zoper abstinenco Slov. v dežel. zboru v Gor., pozivanje Slov. na Gor. k spravi). 1904 je postal član gosposke zbornice, kasneje tajni svetnik in komornik. G. so zanimala v prvi vrsti gospodarska vprašanja. Slov. tisk na Primorskem je grajal njegovo naklonjenost do It.

Prim.: ÖBL 2, 18; Gab I, 450, 454, 478; Tuma pass.; ZČ 31/1977, 37.

B. Mar.

Marušič, Branko: Goess, Leopold, grof (1848–1922). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011180/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. avgust 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine