Primorski slovenski biografski leksikon

Glažar Vinko, trg. pomočnik, tigrovec, borec NOBJ, r. 14. jan. 1907 v Lipici. Oče Anton, zaposlen v Lipici, mati Marija Smrdel. Osn. š. v Bazovici. Družina se je po očetovi smrti preselila iz Lipice v Bazovico, kjer je oče med zaposlitvijo v Lipici zgradil hišo. G. je bil narodno zelo zaveden in je še mlad sodeloval v boju proti zatiranju Slov. in za ohranitev slov. jezika. 1928 je postal član zelo aktivne trojke ileg. organ. Borba v Bazovici (gl. PSBL: Škrjanec), sodeloval v 3. srenji pod vodstvom Franja Marušiča, pa tudi z drugimi voditelji Borbe. Trojka je imela v Bazovici številne sodelavce, zato so skoraj vsi Bazovci brali ileg. protifaš. tisk. G. je v svoji hiši, ki je stala zunaj vasi, sprejemal oboroženo trojko iz Jsle (D. Zelen, T. Črnač, Jos. Kukec), skrival prineseno liter., preskrbel hrano trojki in ji dal varno prenočišče na hlevu. Še zlasti je sodeloval s Fr. Zadnikom od Sv. Ivana, St. Petarosom iz Boršta, Škrjancem idr. Ti. in Vin. Grgič so prinašali propag. material iz Trsta v Bazovico. G. se je udeleževal množičnih izletov mladine na gore in v kraške vasi, da so spodbujali mladino na odpor proti potujčevanju. Izleti so bili tudi kritje ilegalne dejavnosti članov Borbe. Med aretacijo vodij Borbe je vodja celice pri Sv. Ivanu Fr. Zadnik prišel ponoči 11. apr. 1930 v Bazovico, zbudil Iv. Škrjanca, V. Glažarja in Željka Grgiča in so takoj ob 3h zbežali čez Brkine, Pivško in Javornike v Jslo. Po nekaj tednih skrivanja v Lj., Zgbu in Bgdu so bili neuradno brez propustnic odpravljeni v Avstrijo. Od tu so z mnogimi nevšečnostmi preko Nem., Švice dopotovali v Pariz. It. socialisti so jim preskrbeli delo in bivališče. G. se je po trž. procesu 1930 vrnil v Jslo. Do 28. febr. 1931 je bival pri stricu, nato se je zaposlil pri davkariji v Radovljici. Ko je to delo zgubil, se je zaposlil na Jesenicah, nato v Kranju. Maja 1941 ga je nem. polic. zaprla v Begunjah, nato v Šentvidu in odgnala v Valjevo. Pobegnil je v Lj. in sodeloval v OF.

Prim.: Podatki Iv. Škrjanca, V. Glažarja, Željka Grgiča, St. Škrjanca; Vekoslav Španger, Bazoviški spomenik; Dr. Vjekoslav Bratulić, Ileg. organ. u Istri i slovenskom primorju djelovanje specialnog Tribunala za zaštitu države /1927–1936/.

Rut

Rutar, Tone: Glažar, Vinko (1907–1999). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011100/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine