Primorski slovenski biografski leksikon

Gašperšič Franc, gozdar, strokovnjak za urejanje gozdov, r. 13. jan. 1932 v Škofijah pri Divači, živi v Lj. Oče Franc, kmetovalec, mati Jožefa Cerkvenik, gospodinja. Osn. š. je obiskoval v Škofijah 1938–45, nižjo gimn. v Herpeljah 1945–48, sred. gozdarsko š. v Lj., prav tam je študiral gozdarstvo (1955–60); doktorat znanosti iz gojenja gozdov je opravil na Biotehn. fak. v Lj. (1972). Strok. znanje je izpopolnjeval na krajših študijskih bivanjih v ČSSR, Bolgariji in Sovjetski zvezi. Po odsluženju vojaščine je bil tri leta zaposlen kot gozdarski tehnik na urejanju gozdov pri Gozdnem gospodarstvu v Postojni, po diplomi je bil najprej šef gozdnega obrata Ilirska Bistrica 1960 in kot šef odseka za gojenje gozdov GG Postojna 1961–75, leta 1974 pa je začel na lj. U predavati predmet Urejanje gozdov, 1975 je bil izvoljen za izred. prof. in 1986 pa za rednega prof. in za ordinarija predmeta Gozdno gospodarsko načrtovanje. – Zraven pedagoškega dela se je posvečal dograjevanju sistema gozdnogospodarskega načrtovanja na načelih dinamičnega usmerjanja in kontrole procesov v gozdovih glede na ekosistemsko, mnogonamensko naravo gozda, pri tem pa je uveljavil novo smer načrtovanja razvojnih procesov. – Rezultate raziskovalnega in strokovnega dela sproti prenaša v gozdnogospodarsko prakso; z referati je sodeloval na gozdarskih študijskih dnevih (Kranj 1976, Novo mesto 1981, Areh 1983, Portorož 1984, Lj. 1988), na seminarjih in posvetovanjih Zveze inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva (Rogaška Slatina 1984, Postojna 1988) ter na sekcijah za urejanje gozdov Skupnosti jsl. gozdarskih fakultet in inštitutov. Med G-evimi objavami so posebnega pomena: disertacija Zakonitosti naravnega pomlajevanja jelovo-bukovih gozdov na Visokem Krasu Snežniško-javorniškega masiva (1972) in samostojna publikacija Izpopolnjevanje sistema gozdnogospodarskega načrtovanja v Sloveniji (I-II, Lj. 1988–89). Med znanstvenimi in strokovnimi razpravami je omeniti Razvojna dinamika mešanih gozdov jelke-bukve na Snežniku v zadnjih sto letih (GozdV 25/1967, 7–8, 202–37); Renesansa kontrolne metode (GozdV 28/1970, 5–6, 121–43); Temeljni principi polifunk-cionalnega gozdnogospodarskega načrtovanja (GozdV 45/1987, 6, 265–76); Mehke informacije in njihov pomen v gozdnogospodarskem načrtovanju (GozdV 49/1991, 2, 93–101). Po nepopolnih podatkih je G. objavil blizu sto razprav in drugih prispevkov v slov., shr. in drugih tujih publikacijah.

Prim.: Arhiv Kadrovske službe na Biotehn. fak. v Lj. ; Zbornik gozdarstva in lesarstva, 38, 1991, 5–14; Enc Sje 3, 185.

Adč

Adamič, France: Gašperšič, Franc (1932–2023). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011000/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine