Primorski slovenski biografski leksikon

Gržina Anton, posestnik, sadjar in zadružnik, r. 30. maja 1892 v Ilirski Bistrici, u. 25. jan. 1965 v bolnišnici Valdoltra (Ankaran), pokopan v Ilirski Bistrici. Oče Jakob, gostilničar, mati Jožefa Penko. Družina je bila številna – 15 otrok. Po osn. š. je obiskoval dveletno kmetijsko š. na Grmu in jo z odliko končal (1910). Zelo zgodaj se je vključil v zadružno gibanje; bil je med vodilnimi člani upravnih odborov Kmetijske zadruge, Mlekarske zadruge in od 1928 preds. Pokrajinske zveze kmetijskih zadrug. V letih 1934–35 se je prizadeval za združitev zadrug v Ilirski Bistrici, Trnovem in Hrušici z Mlekarsko zadrugo, po zadnji vojni pa je postal njen preds. ter preds. krajevnega in okrajnega odbora za sadjarstvo v Postojni in Kopru iter zelo ugleden član republiškega sadjarskega odbora. Že 1913 je sodeloval pri organizaciji velike sadne razstave v Ilirski Bistrici, med obema vojnama pa pri številnih sadnih ogledih v Bistrici, na Premu in po manjših krajih. Po zadnji vojni je skupaj z inšpektorjem Franjom Kafolom organiziral sadjarsko razstavo 1955. Njegovo zanimanje je veljalo novim sadnim sortam in modernizaciji sadjarstva v Brkinih, posebej pa še plantažnemu sadovnjaku na Komenščini pri Harijah. Bil je prav tako dober in napreden živinorejec, saj je dosegel zavidljive uspehe in javna priznanja.

Prim.: Dopis žpk urada Sv. Jurija v Ilirski Bistrici 6. jul. 1978; Dr. France Adamič, Zaslužni in znameniti slovenski sadjarji in vrtnarji (21), Moj mali svet III / 1971, 2, 91.

Špac.

Špacapan, Bernard: Gržina, Anton (1892–1965). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1010800/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (8. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 6. snopič Gracar - Hafner, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1979.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine