Primorski slovenski biografski leksikon

Gradnik Boris, farmakolog, r. 20. sept. v Medani. Oče Jožef (gl. čl.), mati Jožefa Jasnič. Petleten je živel pri teti v Gornjih Štorah pri Celju, v Celju obiskoval gimn., se moral pred Nemci umakniti v Zgb k stricu Alojzu Gradniku (gl. čl.), od tu prišel v Medano. Študije je nadaljeval v Gor. in maturiral na it. realni gimn. V šol. letu 1942–43 se je vpisal na farmacevtsko fakultetu U v Bologni, kjer je diplomiral 1946. Med vojno je bil pri vojakih v Pistoii. Takoj po diplomi se je kot notranji sodelavec zaposlil na farmakološkem inštitutu U v Pavii; v šol. 1. 1947–46 je postal asistent-volonter in tako začel znanstveno in pedagoško dejavnost. Vodil je predvsem vaje iz farmakognozije za študente farmacevtske fakultete, pa tudi izbrana poglavja iz farmakologije za študente tehniške fakultete. Za leto 1948–49 je prejel od U v Pavii štipendijo. Leta 1955 je stopil v farmacevtsko industrijo kot vodja raziskovalnega inštituta in se posebej posvečal organizaciji farmakoloških in kemoterapijskih laboratorijev ter njihovemu raziskovalnemu delu. Kot tak se je udeležil, pretežno z referati, znanstvenih posvetov, it. in mednarodnih kongresov, npr. 15. zborovanja za farmacevtske vede v Parizu (1953), 19. kongresa za farmacevtske vede v Zürichu (1959), 2. in 3. mednarodnega kongresa za kemoterapijo (Napoli 1961, Stuttgart 1964), prav tako vrste kongresov Italijanskega društva za farmakologijo in Italijanskega društva za eksperimentalno biologijo. Za svoja dela je prejel številna priznanja, med drugim je postal komtur reda »Al meri to della Repubblica Italiana« (1969). Je tudi svetovalec Società Italiana di Tossicologia in član društev: Società italiana di farmacologia, Società italiana di biologia sperimentale, Società italiana rdi chemioterapia, Società italiana di tossicologia, Società italiana di storia della farmacia, Società farmaceutica del Mediterraneo latino, American Chemical Society kakor tudi znanstvenega odseka farmacevtske zveze. Tudi je častni član Società italiana di farmacia ospedaliera. Svoje razprave je objavljal pretežno v it. strokovnih revijah, nekaj pa tudi v drugih državah, med njimi v: Medicina sperimentale, Bollettino chimico farmaceutico, La Clinica Termale, Conférences et comunications italiennes a la XV.éme Assemblée Générale de la Fédération internationale pharmaceutique (Paris), Pharmaceutica Aeta Helvetiae, Bollettino della Società italiana di biologia sperimentale, Giornale di inalattie infettive e parassitarie, Archivio italiano di scienze farmacologiche, Giornale italiano di chemioterapia, III.rd International Congress of Chemotherapy (1964), Atti della Accademia medica lombarda. Njegovo proučevanje zajema farmakološke tehnike (Metodo per valutare in vivo la resistenza delle penicilline alla penicillinasi, Uanalisi seguenziale nella valutazione dell'attività analgesica sperimentale), raziskave o fosfokreatininu, farmakologiji antibiotikov, farmakokinetiki, analgetiki, trichomonasu vaginalis. Dalje študije o farmakognoziji (o Sclerotinia libertiana Fuck), o peloidih in revulzivih itd.

Prim.: B. Gradnik, Documenti, curriculum vitae e pubblicazioni Sessione di esami di abilitazione alla libera docenza in Farmacologia e Farmacognosia per l'anno 1969 (hrani oče Jožef Gradnik).

Brj.

Brecelj, Marijan: Gradnik, Boris (med 1920 in 1925–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1010440/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 6. snopič Gracar - Hafner, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1979.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine