Primorski slovenski biografski leksikon

Gorjup Mitja (Franc), politični delavec, publicist, urednik, r. 15. nov. 1943 v Vidmu (Udine), u. 31. okt. 1977 v Kanalu. Gimn. obiskoval v Novi Gorici (maturiral 1962). Pravo je študiral na ljU. Že zgodaj se je začel politično udejstvovati. 1969 je bil izvoljen za preds. republiške konference Zveze socialistične mladine Sje. Leto zatem pa je postal, komaj 27-leten, glavni urednik Dela, kar je ostal do svoje smrti. Po njegovi zaslugi je postal list politični dnevnik, ki je »po profesionalni ravni dosegel evropsko raven, po aktualnosti, po moči angažiranega političnega komentiranja pa je zavzel eno najvidnejših mest v jsl. časnikarstvu« (Vlado Jarc). 1975 je G. postal predsednik Zveze novinarjev Jsle. Kot tak je vodil jsl. časnikarsko delegacijo v LR Kitajsko, kar mu je nudilo snov, da je napisal knjigo Kitajski dnevnik (podlistek in knjiga, 1977; tudi hrv. prev.), ki je našel odmev tudi v tujini. Vlado Jarc je po smrti zbral G-ove članke, ki posredno zadevajo časnikarstvo ter mesto časnikarja v socialistični družbi, in jih objavil v knjigi z naslovom Samoupravno novinarstvo (Lj. 1978). Bil je tudi član predsedstva RK SZDL Sje in CK ZKS. Prejel je Tomšičevo nagrado ter red dela z zlatim vencem.

Prim.: PrimN 1973, 31, 3 s sl.; M. G., Start intervju, Start 1977, br. 211, 12–4 s sl.; Umro je M. G., Borba 1977, 211, 1; Jože Koren, Umrl je M. G., glavni urednik Dela, PDk 1977, 254 (9862), 1 s sl.; F. Z., Umrl je M. G., Delo 1977, 254, 1 s sl.; parte na str. 13–4; Slavko Fras, M. G., beseda ob grobu, NRazgl 1977, 22, 575; V slovo M. G., Stop 1977, 44, 3 s sl.; Hvala, Mitja!, Jana 1977, 45, 4 s sl.; Dušan Kralj, M. G., PrimN 1977, 45, 5 s sl.; Peter Grum, Slovo od M-e G-a, PrimN 1977, 45, 1; Presunljivo slovo od M-e G-a novinarja in borca za socializem, PDk 1977, 256, 1; [Stojan Fakin], In memoriam M. G., PrimSreč 1977, 4, 57.

Brj.

Brecelj, Marijan: Gorjup, Mitja (1943–1977). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1010370/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (2. februar 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine