Primorski slovenski biografski leksikon

Gorjan Jordan, politični delavec, r. 11. sept. 1896 v Spodnji Vrtojbi, u. 14. mar. 1960 v bolnišnici v Sežani. Oče Janez, delavec. Osn. š. je obiskoval v Vrtojbi in bil vseskozi odličnjak, kakor tudi v sr. š. v Gor. Razen rednega študija se je hkrati učil štirih jezikov. Prva svet. vojna mu je prekinila gimn. študij; oditi je moral na rusko fronto, kjer je padel v ujetništvo. Tu se je prostovoljno javil v jsl. legijo in odšel z njo na solunsko bojišče, kjer so ga hoteli prisiliti, da bi se bojeval v sklopu it. formacije. Temu se je uprl, zato so ga poslali v internacijo na Sardinijo. Po koncu vojne je nekaj let študiral pravo na ljU, potem pa je moral zaradi pomanjkanja sredstev prekiniti študij in se vrniti domov. Stalne zaposlitve ni dobil, delal je le pri zadrugi v Vrtojbi. V OF je sodeloval od začetka, 1943 se je vključil v Goriško fronto, potem pa opravljal vrsto političnih in upravnih funkcij: bil je preds. NOO za Mirenski okraj. tajnik okraj. odb. OF za Goriško in tajnik tedanjega gor. okraja NOO ter sekretar okrajnega komiteja KPS. Po vojni je bil tajnik oblastnega odbora za goriško oblast v Postojni, podpreds. planske komisije, član delavnega odbora za zgraditev Nove Gorice, predsednik okraj. odbora zveze borcev in tajnik okraj. ljudskega odbora. Za svoje delo je prejel več odlikovanj.

Prim.: PrirmN 1960, 12, s sl.; Soča 1960, 12 (646), 2+5; GorZb II, 110.

Brj.

Brecelj, Marijan: Gorjan, Jordan (1896–1960). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1010340/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. junij 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine