Primorski slovenski biografski leksikon

Golobič Lojze, pesnik, publicist in urednik, r. 22. okt. 1902 v Štrekljavcu v Beli krajini, u. 28. sept. 1934 v Lj. Oče Jakob, kmet, mati Neža Pašič. Gimn. v Šentvidu (1–4 ter 7–8) in v Novem mestu (5–6), maturiral 1925, iz Lj. šel dve leti v goriško bogoslovje predvsem iz ljubezni do trpečih Primorcev. Z istim namenom je šel budit rojake v reško bogoslovje, tu pa so ga v tretjem letniku zaradi prevelike nacionalne vneme izgnali v Jslo. Po opravljenem vojaškem roku je študiral na U v Zgbu in z odliko diplomiral. Ker zaradi takratnih razmer ni našel prof. službe, je sprejel uredniško delo pri S v kulturni rubriki, a že po dveh letih umrl. Že v lj. Zavodu sv. Stanislava je pisal pesmi in urejeval dijaški list Zarje, v višjih razredih pa Domače vaje, kot novomeški dijak je spet obudil Vesno. V počitnicah je med svojimi belokranjskimi rojaki osnoval list Lahinja (1923/24–1924/25). V Gor. je bil sodelavec revije Rast in posebno NašČ, v katera je pod psevdonimom Lojze Belokranjski pošiljal pesmi in lirično prozo npr. Mara in Molka, Oče, naj gre..., Sestra Vilma, Zoran, Tine in Tinka (celoletna povest 1927), Moja izpoved, Otroci čakajo, Sveta reber. Kasneje je sodeloval v S, M, Krasu, Vigredi, Bogoljubu, Orliču in še kje. Bil je dopisnik zgb listov, prev. iz hrv. v slov. in obratno, ocenjeval hrv. lit. novitete, močno propagiral slov. lit. v hrvaških krogih. Zanimal se je tudi za belokranjsko folkloro in tako priobčil v Zborniku za narodni život i običaje južnih Slavena (1932) razpravo o rojstvu, svatbi in smrti v Beli krajini ter zbral vire, ki to pokrajino obravnavajo. Psevdonimi: Lojze, L. G., G. L., Lojze B., Lojze Belokranjski, Lojze županov.

Prim.: KolMD 1936, 84, s sl.; Bibliografija članaka, rasprava i književnih radova, 3, Zgb; KLSje II, 61; krstna in mrliška knjiga Semič; S 1934, 221a, 4; 222a, 4; Ivan Simonič, Etn 1936, 124–5; Kron 1934, 347; Jože Dular, Dijaški list Vesna, Mnt 1937–38, 273–4; Milan Dodič v: 225 let novomeške gimn., 1971, 345; Bogo Komelj, pt. 502; podatke iz novomeške štud. knjižn. posredoval Karel Bačer.

Brj.

Brecelj, Marijan: Golobič, Lojze (1902–1934). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1010260/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine