Primorski slovenski biografski leksikon

Gerl Friderik, kemik, strokovni pisatelj, r. 6. apr. 1901 v Pulju. Po maturi (1919) na lj. realki bil nekaj časa v carinski službi, od 1920–26 študiral kemijo na ljU. 1927 v kemični tovarni Moste, nato v tovarni kleja in v Centralnem higienskem zavodu (do 1933). Sredi tega leta je bil zaprt kot član revolucionarnega delavskega gibanja. V zaporu je ostal do 1939, ko je prevzel projektiranje in gradnjo tovarne organskih kislin v Bgdu. Od okt. 1944 je deloval na raznih vodilnih mestih v Bgdu, in to vse do 1950, ko je prevzel mesto izrednega profesorja na fakulteti za kemijo na ljU. Predaval je ekonomiko in organizacijo proizvodnje v kemični industriji in vodil vaje iz tega predmeta. Poleg tega je vodil specialne tečaje s predavanji in vajami o tehnologiji živil. 1955 je bil imenovan za honorarnega predavatelja agronomske fakultete v Bgdu za predmet organizacija proizvodnje v živilski industriji, saj je že 1931 opravil v Bgdu izpit strokovnjaka za živila. Probleme proizvodnosti dela v industriji je proučeval na 6-tedenskem študijskem potovanju po Ameriki. Kot strokovni pisec je objavil več člankov in razprav, tako: O značaju koncentracije hemiske industrije (Organizacija rada, 1952), Možnosti razvoja industrije žveplene kisline v Jsli (SPor 1952, št. 23), Perspektivni razvoj kemične industrije FLRJ (NP 1952), Pomen proizvodnje sladkih sadnih sokov v Sji (SodG 1954), Problemi upravljanja v gospodarstvu (NP 1955), Kakšnega inženirja kemika-tehnologa pričakuje praksa in kakšnega vzgajajo naša vseučilišča (NP 1956), Živilska industrija Sje (GospK 1956). Je avtor tudi vrste jsl. patentov, med njimi: Postopek pridobivanja koncentratov iz naravnih ali umetnih raztopin (1956, s sodel.), Postopek za proizvodnjo kalcijevega laktata oz. mlečne kisline (1958, s sodel.), Postopek za izdelavo kaliumbitartrata iz vinskega kamna (1959, s sodel.), Postopek za pridobivanje čiste oz. pitne vode iz slane ali morske vode z zmrzovanjem (1959, s sodel.), Postopek za pridobivanje kalcijevega tartrata iz vinskih tropin (1960, s sodel.), Postopek za izdelavo kisa (1965, s sodel.). 1955 se je udeležil 11. kongresa Acheme v Frankfurtu, predsedoval pa je organizacijskemu odboru 34. mednarodnega kongresa za industrijsko kemijo v Bgdu. 1966 se je z referatom udeležil 9. kongresa kemijskega društva Mendelejev v Kijevu in kongresa ob 10-letnici tovarne organskih kislin v industriji kemije Sje v Ilirski Bistrici. Sam je 1944 dal iniciativo in kasneje aktivno sodeloval pri ustanovitvi strokovne organizacije zveze inženirjev in tehnikov FLRJ, ki je kasneje prešla v Zvezo društev inženirjev in tehnikov; v njej je bil vrsto let preds., kasneje častni član, prav tako je dosmrtni častni preds. in častni član Zveze kemikov in tehnologov Jsle, častni član Zveze inženirjev in tehnikov Sje. Prejel je vrsto diplom in priznanj, tako: častno diplomo Zveze izumiteljev Jsle (1966), Priznanje Združenja izumiteljev in avtorjev Sje, red zasluge za narod z zlato zvezdo.

Prim.: ULjBB I, 278–9; II, 191; Kojeko 2, 300.

Brj.

Brecelj, Marijan: Gerl, Friderik (1901–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1009920/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine