Primorski slovenski biografski leksikon

Gabršček Fran, javni delavec, pravnik, r. 28. sept. 1880 v Kobaridu, u. 16. sept. 1960 v Bgdu, brat Andreja G-a (gl. čl.). Oče Jožef, trgovec, mati Jožefa Muznik. Po gimn. je študiral pravo in 1905 opravil 3. drž. izpit iz pravoslovja, nato pa stopil v sodno prakso k dr. Franku na okrož. sodišču v Gor. 1908 je opravil tretji rigoroz na U v Pragi in bil promoviran za doktorja prava. Nato je nastopili službo v pisarni dr. Valentina Krisperja v Lj., 1917 je vodil v Ptuju pisarno vpoklicanega dr. Fermevca in se takoj po novem letu 1918 vrnil na Goriško; potem je bil dve leti pri dr. Gustavu Gregorinu in dr. Slaviku v Trstu. Vrnil se je kasneje v Gor. in odprl odvetniško pisarno, ki jo je imel vse dokler ga fašistični pritisk ni prisilil, da se je izselil v Jslo (novembra 1933), saj je bil v Gor. vedno pod strogim policijskim nadzorstvom in nov. 1933 tudi črtan iz imenika odvetnikov (Albo degli avvocati). Kasneje je opravljal službo odvetnika v Lj., nato pa do smrti v Bgdu. G. se je začel zgodaj udejstvovati v narodnem življenju; tako je že 1907 postal blagajnik Narodne prosvete v Gor., 1912 je bil član upravnega odbora Družbe za izdajanje Soče in Primorca, bil odbornik političnega društva Edinost in predsednik Centralne posojilnice. Okt. 1918 je postal član goriškega pokrajinskega odseka Narodnega sveta. Jeseni 1921 je sestavil osnutek JNS, v katerem je poudaril, da je obramba narodnosti edina vez, ki veže vse Jugoslovane v Italiji, da je cilj gibanja strnitev vseh v enotno organizacijo, ki naj bi delovala za napredek vseh plasti naroda, posebno šibkejših, in da je stranka »za lojalno sodelovanje v državi«, ker te pripadnosti ni mogoče spremeniti. 24. febr. 1922 je kot član gor. pododbora Edinosti postal prav tako član samostojnega političnega društva Edinost na Goriškem. Na zborovanju na Opčinah jun. 1922 se je pritožil, da to ni bilo pravilno sklicano in zahteval njegovo preložitev in se od resolucije vzdržal (skupaj s Kozmanom), kasneje pa je posebno Izjavo (GorS 21. jun. 1922) le podpisal. S to izjavo je namreč GorS obsodila trž. Edinost, ki je odcep Goričanov označila kot »strankarski razkol«. Zato je tudi na ustanovnem zboru samostojnega političnega društva Edinost za Goriško predlagal, naj bi novi odbor takoj stopil v stik s tržaškim za ustanovitev Narodnega sveta, ki naj bi reševal splošna nacionalna vprašanja. Vendar v odbor tega ni prišel. 27. sept. 1923 je G. z drugimi demonstrativno zapustil zborovanje. 30. dec. 1923 je predlagali izdelavo načrta za razplet organizacije, ki naj bi sprejela pod svoje okrilje najširše kroge. Bil je še zastopnik trž. društva na seji delegatov 7. febr. 1924.

Prim.: Gabršček II, (gl. kazalo); GorZb II, 110; Branko Marušič, Družba za izdajanje listov »Soča« in »Primorec«, JKol 1966, 1814; Kacinova 1921–8 pass. (gl. kazalo).

Brj.

Brecelj, Marijan: Gabršček, Fran (1880–1960). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1009760/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (24. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine