Primorski slovenski biografski leksikon

Fries - Skene Alfred, baron, pravnik, c. k. namestnik v Trstu, r. 17. jun. 1870 v Budvi, u. 16. dec. 1947 na Dunaju. Končal je pravne študije in 1894 promoviral. Postal je drž. uradnik (služboval je na Koroškem in v Trstu). Kasneje je delal na Dunaju (Ministr. za prosveto, trgovino in notranje zadeve), 1912 je postal tajni svetnik in koroški deželni preds. Med 1915–1918 je bil c. k. namestnik v Trstu. Po vojni je živel na Dunaju, kjer je skušal ustanoviti polit. stranko za srednje sloje. Nato se je posvetil gospodar. dejavnosti. F. je bil zadnji namestnik v Trstu. V vojnem času si je prizadeval za oskrbo mesta, ob odhodu iz Trsta je 31. okt. 1918 izdal trojezični razglas, v katerem je upal, da bo Trst našel tudi v bodočnosti razvoj, »dostojen svoje preteklosti, v samovoljnem pridruženju k zaledju, ki ga z njim spaja narava in zgodovina in ki zdaj pričakuje novo državno uredbo«.

Prim.: G. Gaeta, La fine della dominazione austriaca nella Venezia Giulia ed a Zara, La Porta orientale 1938, 348–516; Tuma 341, 381; Trieste. Ottobre-Novembre 1918 1, Milano 1968, pass. ; PDk 15. Jan. 1969; B. Marušič, Primorski čas pretekli, Koper 1985, 199, 209, 217; L'attività del partito cattolico popolare friulano negli ultimi venticinque anni (1894–1918), Gor. 1990, 113, LXXXVII; ÖBL 2, 367.

B. Mar.

Marušič, Branko: Fries - Skene, Alfred, baron (1870–1947). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1009670/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (7. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine