Primorski slovenski biografski leksikon

Ferluga Ferdinand, šolnik, narečni pesnik, javni delavec, r. 16. avg. 1901 v Trstu (Piščanci), u. 6. jun. 1972 v Trstu. Oče Ferdinand, poštni uradnik, mati Uršula Lozej, gospodinja. Osn. š. je obiskoval v Trstu, učiteljišče v Tolminu (matura 1924), usp. izpit v Rimu 1939. Od 1924 do 1936 je učil v raznih primor. krajih (Dol-Otlica, Goče, Šmihel pri Postojni, Hrenovice, Kal-Postojna, Košana, Rodik), od 1936 do 1945 na Barki. Med učiteljevanjem je vodil šol. in prosv. zbore, ansamble in dramske nastope in organiziral tečaje za odrasle. Okt. 1945 je bil imenovan za didakt. ravn. pri Sv. Ivanu v Trstu in je ostal na tem mestu do upokojitve 1966. Bil je med pobudniki Radia za šole in član ured. odbora teh oddaj. V PDk je objavljal pesmice in zgodbice iz življenja trž. ljudi, pisal o navadah in običajih. Dve narečni pesmi v oddaji RAITrstA 3. nov. 1968. Bil je soustanovitelj Slov. dobrod. društva in od 1947 član SDZ. Kot preds. Pogreb. društva v Rojanu je dal pobudo za preimenovanje slednjega v Podporno društvo. Ukvarjal se je s čebelarstvom, o tem pisal (Čebelarstvo na Tržaškem, JKol 1968) in bil deležen priznanj in nagrad.

Prim.: brez p., Slovo zaslužnega šolnika in prosvetarja, PDk 9. okt. 1966; jk, Umrl je šolnik F. Ferluga, PDk 7. jun. 1972; Ferdinand Ferluga, Utripi 1948–78, str. 27.

ldt

Debeljak Turk, Lida: Ferluga, Ferdinand (1901–1972). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1009410/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine