Primorski slovenski biografski leksikon

Ferligoj Davorin, aktivist v NOB, politik, gospodarstvenik in strokovnjak za turizem in gostinstvo, r. 4. jun. 1921 v Rubijah (Sovodnje ob Soči), živi v Lj. Oče Janko, kmet in gostilničar, mati Helena Vižintin, gospodinja. Osn. š. je obiskoval v Gabrjah, nato 4 razr. posebne sred. š. v Sovodnjah, potem višjo strok. š. za gostinstvo in turizem v Rimu; po 2. svet. vojni pa upravno-pravno visoko š. v Lj. Pred vojno je delal kot sezonski delavec v Gradežu, Meranu in Corvari v Dolomitih. V letih 1942–43 je služil v it. vojski v raznih krajih It. Jul. 1943 je pobegnil iz it. vojske in se pridružil partizanom. Sodeloval je v NOB kot borec in komandant bataljona Gradnikove brigade (od jul. 1943 do mar. 1944), kot komisar Prešernove brigade (od mar. do jul. 1944) in Tržaške brigade (od jul. do okt. 1944), kot namestnik komisarja Divizije Garibaldi-Natisone (nov. 1944), član štaba XXXI. divizije (od dec. 1944 do konca vojne). Udeležil se je mnogih akcij in sodeloval pri reševanju ranjencev, bil je večkrat ranjen. Za vojne zasluge je prejel odlikovanja: dva reda hrabrosti in red partiz. zvezde 2. stopnje. Po vojni je bil premeščen na Ministrstvo za notranje zadeve, kjer je služboval do 1955. Istočasno je bil poslanec Republ. skupščine (od začetka Ustavodajne skupščine nepretrgoma 18 let). V letih 1945–47 je bil član Pokraj. odbora za Primorsko. 1955 je bil izvoljen za preds. občinske skupščine Piran, to funkcijo je opravljal 11 let. V letih 1965–67 je bil preds. okraja Koper, 1967–69 profesionalni poslanec v Republ. skupščini, 1969–70 namestnik republ. sekretarja za gospodarstvo. Od 1970 dalje je služboval kot generalni direktor Turistične agencije Emona-Globtour do upokojitve (1988). Obenem je bil preds. Gostinske zbornice Sje, član Turistične zveze Jsle in Turistične zveze Sje (nepretrgoma 20 let). Kot gostinsko-turistični strokovnjak je pogosto objavljal v domačih in tujih časopisih ter revijah članke o svojem gospodarskem in polit. delovanju. Za te dejavnosti je prejel red dela 1. in 2. stopnje ter še vrsto drugih odlikovanj, ki so namenjena gospodarskim in turističnim podjetnikom.

Prim.: Osebni podatki; R. Giacuzzo – M. Abram: Itinerario di lotta, Monografie VII (Centro di ricerche storiche, Rovigno 1987).

E. D.

Devetak, Emil: Ferligoj, Davorin (1921–2003). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1009390/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (29. november 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine