Primorski slovenski biografski leksikon

Fatur Bogomil, veterinar, r. 9. dec. 1947 v Postojni, živi v Spodnji Idriji. Oče Ivan, gostinski delavec, mati Ana Černigoj, trgovka. Osn. š. in gimn. je obiskoval v Postojni (matura 1966). Študiral je na Veterinarskem odd. Biotehn. fak. v Lj. (diploma 1974). Dve leti je bil zaposlen kot tehnolog v Tovarni mesnih izdelkov v Postojni. 1976 se je zaposlil v Idriji v Veterinarski ambulanti kot terenski veterinar, 1983 je postal vodja te ambulante. Več let se je strok. izpopolnjeval in 1987 v Lj. opravil magisterij s temo Ocena zdravstvenega stanja krav molznic na Idrijskem z vidika melaboličnega profila. 1990 je v Lj. doktoriral z disertacijo Presnovni profil pri kravah s klinično zaznavno in subklinično ketozo. Med 1984–86 je bil preds. Društva veterinarjev in veterinarskih tehnikov Primorske, dva mandata (1984–86, 1991–93) je bil član predsedstva Slov. veterinarskega društva, od 1993 pa je tajnik Bujatričnega združenja Sje. Sodeloval je na mnogih strok. srečanjih in kongresih veterinarjev v Sji, nekdanji Jsl in v tujini. 1987 je na 6. kongresu veterinarjev in veterinarskih tehnikov Jsle prejel plaketo za prispevek pri pospeševanju proizvodnje zdrave hrane. V obdobju od 1987 do 1992 je objavil vrsto člankov in razprav v strok. publikacijah: Veterinarski glasnik (Bgd), Veterinarske novice (Lj.), Zbornik Veterinarske fak. v Lj., Zborniki mednar. kongresov. Deluje tudi v kult. življenju, od 1990 je preds. Kluba krščanskih izobražencev v Idriji.

Prim.: Osebni podatki: hemeroteka Mestnega muzeja Idrija.

Kvčč

Kavčič, Janez: Fatur, Bogomil (1947–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1009340/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. september 2021). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine