Primorski slovenski biografski leksikon

Furlan Alfonz (pri krstu Franc), zgodovinar in nabožni pisatelj, r. na Gočah pri Vipavi 25. jul. 1856, u. v Novem mestu 2. okt. 1932. Gimn. obiskoval v Gor. (1866–74), filoz. študiral na U v Gradcu (1874–77), stopil v frančiškanski red 12. sept. 1877 in po opravljenem noviciatu na Trsatu nadaljeval študij teologije v Gor. (1878–82) ter bil ordiniran 13. nov. 1881. V redu je opravljal službo lektorja in prof. na domači gimn. na Kostanjevici (1882–85, 1887–91), učitelja novincev na Trsatu (1885–87, 1891–1902) in bibliotekarja, a služboval je tudi v dušnem pastirstvu na Sv. gori pri Gor., v Pazinu, na Brezjah, v Brežicah in v Novem mestu. Bil je gvardijan v Brežicah (1905–09) in na Brezjah (1914–17) ter dvakrat definitor reda. Odlikovan je z ordenom sv. Save V. reda. Objavil je: a) nabožne spise: Molitve in pesmi za šolsko mladino, Novo mesto 1896; Vodilo svetovnega tretjega reda sv. Frančiška, Lj. 1896, 19072; Trinajst torkov sv. Antonu Padovanskemu, Lj. 1901, 19082; Marija kraljica presv. rožnega venca, Novo mesto 1902, 19032, 19053, 19064, 19085, 19096; Porcijunkula, Novo mesto 1902; Vodilo tretjega reda sv. Frančiška, Novo mesto 1902; Directorium liturgicum pro Provihcia S. Crucis Sloveniae 1900–1902, Lj. 1902; Devetdnevnica pred praznikom sv. Frančiška Serafskega, Novo mesto 1906; Prava nevesta Kristusova I – IT, Brežice 1906–1909; Vodilo manjših bratov in njegovo razlaganje z naukom o redovnem življenju, odpustki, privilegiji, malim obrednikom in nekaterimi molitvami, Lj. 1912; Šmarnice sv. Leonarda Portomavriškega, rkp. 1880; Članki in prispevki nabožne vsebine, CvF 1889–1914; b) zgodovinske spise: Frančiškani v Brežicah, CvF 1905, 1–12; Povijest franjevačke crkve i samostana u Pazinu, Pučki prijatelj, 1913, 15–32, 34–35; Zgodovina frančiškanskega samostana in cerkve v Novem mestu, Dolenjske novice 1919, 1–30; Pisatelji frančiškanske hrvatsko-kranjske pokrajine sv. Križa, ČZN, 29–57; Zgodovina frančiškanske cerkve v Novem mestu, Križ III, Novo mesto 1933, 7–12; IV, 1934, 1–6, 9–12; Zgodovina frančiškanskega samostana v Novem Mestu, Novo mesto 1937.

Prim.: Schematismus Provinciae S. Crucis Croatiae-Carnioliae, ordinis minorum S. P. Francisci strietioris observantiae reformatorum... Goritiae-Labaci 1878, 1879, 1881, 1882, 1884, 1886–1900; Catalogus cleri dioecesis labacensis... 1901, 1902, 1915–1919; ZMS V, 208, 210; Simonič, 323, 562; Šlebinger, 150, 155; Letopis lj. škofije... 1924, 170; 1926, 32; 1928, 164; 1930, 182; 1932, 181; 1935, 236; ČZN 1926, 55–56; N. Kuret, Slovenska knjiga, Lj. 1939, 240; KL Sje I, 22–23; Bibliografija razprava, članaka i književnih radova 11, Zgb 1968, 85; O. Hajnšek, Marijine božje poti, Clc 1971, 16; S. Rutar, Dnevnik 1869–1874, Nova Gorica 1972, 150.

Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Furlan, Alfonz (1856–1932). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1009150/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine