Primorski slovenski biografski leksikon

Frančišek, jeremit v Štandrežu, pokopan 9. marca 1665. Na Goriškem je bilo več jeremitišč in puščavniških naselbin, npr. pri Sv. Mariji na polju v Štandrežu, na Vrhu sv. Valentina nad Štmavrom, na Mirenskem Gradu, na Vitovljah. Prvi goriški nadškof Attems je na sinodi 1768, v konstituciji »De Eremitis – O puščavnikih«, izdal podrobne predpise o jeremitih. Cerkvena reforma, ki jo je cesar Jožef II. izpeljal, je podobno kot številne samostane razpustila tudi jeremitišča. Štandreško Jeremitišče, jugovzhodno od cerkve sv. Andreja ob Mirenski cesti, je stalo tik cerkvice Sv. Marije na polju. Ob puščavnikovi hiši se je raztezal vrt, ki ga je obdeloval, v bližini je bila kmetija, last cerkve sv. Hilarija in Tacijana v Gor., dana v najem Trinkerjevim. O jeremitu Frančišku, frančiškanskem tretjeredniku, poroča zgodovinar G. M. Marussig: »V Jeremitišču v Štandrežu pri Gor. je bil dne 9. marca 1665 pokopan brat Frančišek, ki so ga našli v spalnici umorjenega.«

Prim.: G. M. Marussig, Morti violente a Gorizia dall'anno 1641 al 1695 annotate dal Sac. Giammaria Marussig, rkp.; arh. gor. stoln. kapitlja, Sessiones II, 366; ŠematGor 1863, VII; A. Marušič, Moja doba in podoba, Gor. 1898, 9; Ob stoletnici štandreške čitalnice 1869–1969, Gor. 1969, 45.

R. K.

Klinec, Rudolf: Frančišek (?–1665). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1009070/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (30. november 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine