Primorski slovenski biografski leksikon

Francol Ivan Krstnik, zgodovinar, r. v Trstu 9. sept. 1655 in tu u. 11. okt. 1723. Sin patricija Danijela Francola in Ane Marije Garzarolli, sestre Franca Jožefa Garzarollija, doktorja teologije, žpk vikarja kranjskega (1676–86), general. vikarja lj. škofije (1682) in rektorja dunajske U (1690), ki je skrbel za njegovo šolanje in očitno vplival nanj. Grammaticalia je končal na jezuitski gimn. v Trstu (1665–69), humaniora pri jezuitih v Lj. (1669–72), filozofski študij pa v Padovi (1672–76). Ko se je vrnil v Trst, je bil sprejet v patricijsko četo trž. konzilija, a stric Franc Garzarolli ga je kmalu poklical k sebi v Lj. in ga pregovoril za duhovski stan ter ga poslal študirat teologijo na Dunaj (1677–81). Po ordinaciji (1681) je nekaj časa bival v Lj., nato pa služboval pri škof. ordinariatu v Trstu. Tu postal stolni kanonik (1691), apost. protonotar in kanonik skolastik (1693). Pozneje je bil celo generalni vikar trž. škofije (od 23. apr. 1720). Iz njegovih zapiskov ob pastoralnih vizitacijah je nastalo njegovo zelo pomembno delo Istria reconosciuta, Trieste 1689. V rkp. je zapustil tudi spis Diocesi di Trieste. Njegove zgodovinske podatke, ki jih ima po arhivskih virih, kakor tudi opis jame in Pred jamskega gradu v zvezi z obleganjem in uničenjem poslednjega roparskega viteza Erazma Predjamskega (1483–84) na pobudo trž. glavarja Gašperja Ravbarja, sta prevzela v svoja dela F. Ireneo (Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste, Venezia 1698) in V. Scussa (Storia cronografica di Trieste dai tempi più remoti fino al 1695..., Trieste 1863, izd. P. Kandler), pa tudi J. W. Valvasor (Die Ehre des Herzogthums Crain, Laibach-Nürnberg 1689, IV, str. 525–29).

Prim.: P. Kandler, L'Istria VI, Trieste 1851, št. 6, 30–31; P. Kandler, Storia del Consiglio dei Patrizi di Trieste dall'anno 1382 all'anno 1809 con documenti, Trieste 1858, 55–56; C. Combi, Bibliografia, 217, 385, 410; B. Ziliotto, Storia letteraria di Trieste e dell'Istria, Trieste 1924, 51; Cella, 56.

Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Francol, Ivan Krstnik (1655–1723). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1009040/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine