Primorski slovenski biografski leksikon

Fortič Bojan, dr. medicine, specialist ftiziolog, r. 25. jul. 1921 v Idriji. Oče Ivan, elektrotehnik, mati Vida Kogovšek, gospodinja. Promoviral je na medicinski fakulteti v Lj. 1948, opravil specialistični izpit iz ftiziologije v Lj. 1959, promoviral za doktorja znanosti s področja interne medicine 1974. Od 1949 do 1950 referent za tuberkulozo na ministrstvu za ljudsko zdravje LRS; od 1950 do 1956 šef epidemiološkega oddelka, od 1956 do 1961 pomočnik direktorja in od 1961 direktor Inštituta za pljučne bolezni in tuberkulozo na Golniku. Od 1967 predava ftiziologijo in pnevmologijo na medicinski fak. v Lj. in je od 1968 predstojnik katedre za ftiziologijo. Opravljal je tudi razne družbene funkcije: član komisije za tuberkulozo pri Zveznem zavodu za zdravstveno varstvo, član raznih zdravstvenih odborov v Kranju, 1969 je bil izvoljen za poslanca socialno-zdravstvenega zbora Skupščine SRS. Za svoje delo je prejel številna priznanja in odlikovanja: 1957 red dela II. stopnje, 1969 red zaslug za narod s srebrnimi žarki, 1975 priznanje z zlato plaketo za posebne zasluge za delo in napredek medicinske fakultete na univerzi na Reki. Je dopisni član pri Mednarodni zvezi proti tuberkulozi v Parizu ter redni član American Thoracic Society. F.-cvo publicistično delo je izredno obširno in se začenja 1953. V prvih letih so prevladovala dela s področja epidemiologije tuberkuloze, nato pa so se pridružile številne študije o kroničnih nespecifičnih boleznih pljuč ter klinično-farmakološke, klinične in respiratorno-fiziološke študije. S svojimi raziskavami in s svojo funkcijo kot direktor Inštituta za pljučne bolezni in tuberkulozo na Golniku je pomagal krojiti in izgraditi pnevmoftiziološko doktrino ne le za Slovenijo, ampak za vso Jslo. Poleg znanstvenih publikacij je napisal več poljudnoznanstvenih člankov v revije in časopise o tuberkulozi, pljučnih boleznih, kajenju. Do 1976 je pripravil kar 63 znanstvenih publikacij. Omenjamo le nekatere: Fluorografija u Sloveniji (Tuberkuloza 6, 1953, 368–84); Tuberkulinski indeks Slovenije (Tuberkuloza 6, 1954, 47–64); Problem tuberkuloze pri nas (Rdeči križ Slovenije, Lj. 1955, 17); Patologija bronhusa pri primarni tuberkulozi (ZdrV 26, 1957, 408); Zgodnje odkrivanje bronhialnega karcinoma (Dela Interne klinike v Lj. 9, 1967, 58–60); La situazione epidemiologica della tubercolosi in Slovenia, v I nostri problemi attuali nel eampo della tubercolosi (Univ. degli studi, Trieste 1973, 15–23); Kronični bronhitis v starosti (Raziskava o prevalenci kronične nespecifične pljučne bolezni. Disertacija, Med. fakulteta, Ljublj. 1974; Obrambni mehanizem pljuč in kronični bronhitis (Medicinski razgledi 14, 1975, II, 63–74). Med poljudnoznanstvenimi članki omenjamo: Pravočasno odkrivanje bolezni omogoča uspešno zdravljenje (Delo 1960, 11. 7.); Preprečujmo tuberkulozo (sinopsis za ozkotračni poljudnoznanstveni film; producent filma: Zavod za zdravstveno varstvo, Lj. 1961); Kajenje in pljučni rak (Delo 1971, 30. 5. in 5. 6.). Napisal pa je še številne ocene, poročila in prikaze; poročila o študijskih potovanjih, spominske članke itd.

Prim.: Vprašalna pola; Kojeko 2, 280.

Špac.

Špacapan, Bernard: Fortič, Bojan (1921–2009). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1009000/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine