Primorski slovenski biografski leksikon

Fon Josip, duhovnik, r. 14. (v Statusu 15.) marca 1879 na Vršnem pri Kobaridu v delavski družini, u. 29. nov. 1956 v bolnišnici na Jesenicah, pokopan v Vipolžah. Oče Lovrenc, delavec, mati Marija Skočir. Študiral je najprej v gor. Alojzijevišču, kjer je bil kasneje nekaj časa za prefekta. Gimn. in bogosl. v Gor., ord. 2. avg. 1903. Kpl. v Bovcu (1903–04) in v Volčah (1904–07), kurat v Novakih (1907–10). Služboval je med prvo svet. vojno kot vikar v Zapotoku (1910–19). Od 1919 do 1934 v Ajdovščini in zatem, premeščen na pritisk fašistov pod Sirottijem, v Vipolžah (1934–56), sprva kot vikar in nato, ko je bil vipolški vikariat dvignjen v župnijo (1935) kot prvi vipolški župnik. Vzrok za fašistično nasprotovanje je bilo odločno F.-ovo stališče, naj slov. otroci obiskujejo slov. mašo, ne pa it., ki jo je opravljal it. kpl. Angelo Tagnin. Ko je bil 8. jul. 1933 zatožen, so mu zapretili s konfinacijo; cerkvena oblast mu je predlagala, naj bi se dal upokojiti, da bi se izognil težkim policijskim ukrepom. 20. febr. 1934 je pristal na premestitev v Vipolže, potem ko je zaradi groženj nevarno zbolel. 24. apr. je dobil ukaz s prefekture, naj takoj vloži prošnjo za upokojitev in prekliče nalog, ki ga je bil dal prof. Filipu Terčelju, da ga je nadomestoval v času bolezni. F. je bil aktiven član ZbsvP, saj je v njem opravljal več funkcij; tako je bil že 1920 član (kasneje tajnik) odseka za šolstvo, ki se je potegoval za učenje (slov.) krščanskega nauka v š. S tem v zvezi je bila izročena posebna spomenica civilnemu komisarju v Trstu (1920). Prav tako je sodeloval pri Zajednici Srca Jezusovega za vipavski dekanat; 23. nov. 1921 je predaval v Šturijah o temi: Mi in misijonsko delo. V tem glasilu je prispeval tudi več poročil, tako: Črniška zajednica Presv. S. J. (ZbsvP 1922–23, 7, V), Črniška dekanijska konferenca (ZbsvP 1927, 2, 24–25). Na evharističnem kongresu v Logu (sept. 1923) je imel koreferat o skrbi za cerkvene paramente; pisal je o najemninskih pogodbah (ZbsvP 1927, 40–41).

Prim.: Matice na Libušnjem; cit. letniki ZbsvP; Čermelj, Slovenci, 216; PrimL 1907, 12. sept.; ŠematGor; Klinec, GMD 112, 119, 122; [Efrem Mozetič], † J. F., OrgV CMD 1957, 1/3, 64–5; isti, Ob smrti čg. J. F.-a, ki je pokopal Simona Gregorčiča, Družina 1957, 4, 6 s sl.; Medeot, Preti, 129; InizI 1967, štev. 34, 82–3 skup. sl.; ustno sporočilo Pepce Skočir; osebni spomini.

Brj.

Brecelj, Marijan: Fon, Josip (1879–1956). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008940/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. januar 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine