Primorski slovenski biografski leksikon

Fogar Galliano, zgodovinar in publicist, r. 14. dec. 1921 v Trstu. F. sodi v skupino it. zgodovinarjev, ki v okviru trž. in videmskega inštituta za zgod. osvobodilnega gibanja (Istituto regionale per la storia del moviniento di liberazione) proučuje novejšo zgod. v deželi F–JK. Je tudi tajnik trž. inštituta. Objavil je nekaj samostojnih del ter več razprav in člankov. Njegovo prvo delo v knjigi je Sotto 1'occupazione nazista nelle provincie orientali (19611, 19682). Sledila je monografija o antifaš. Foschiattiju Dall'irredentismo alla resistenza nelle provincie adriatiche: Gabriele Foschiatti (1966), samostojno delo o it. deležu pri »goriški fronti« (1943) pod naslovom Dalla cospirazione antifascista alla Brigata Proletaria (1973; slov. prevod 1974 pod naslovom Od ilegalnega antifašizma do proletarske brigade) ter krajši tekst La zona libera del Friuli orientale (1975). Številne so njegove razprave. Pisal je o brigadah Osoppo-Friuli (v zborn. Fascismo–guerra–resistenza. Lotte politiche e socdali nel Friuli-Venezia Giulia 1918–1945, str. 269–360), članek Dalle aggressioni fascisle alla occupazione nazista (Fašistična agresija in nacistična okupacija) je izšel v zborniku Dallo squadrismo fascista alle stragi della Risiera (Od fašističnega škvadrizma do pokolov v Rižani; 1974, v it. str. 73–122, v slov. str. 73–120). Prispeval je članke za revije II mondo, Resistenza, II inovimento di liberazione in Italia itd. Od 1973 je odgov. ur. glasila Bollettino deiristituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia (od 1978 Oualestoria) in je zanj prispeval več člankov, poročil in recenzij. Sodeloval je tudi pri zajetni knjigi Nazionalismo e neofascismo nella lotta politica al confine orientale, 1945–75 (1977) ter pri drugih publikacijah, ki govore o zgod. odporniškega gibanja v F-JK. V slov. je izšel tudi F-jev govor ob odkritju spomenika zapornikom v Zdravščini 7. dec. 1975 (Sreč. 1976, št. 47, 26–9). F. se je aktivno udeležil tega gibanja (Partito d'Azione) in po vojni urejeval dnevnik trž. GLN La Voce libera (1945–8).

Prim.: PDk 124, 26. 5. 1974; 48, 26. 2.1976; 7 D, 8. 8.1974, 21; II Piccolo, 8639, 18. 2. 1975; B. Marušič, Beseda o avtorju in njegovi knjigi, v: »Od ilegalnega antifašizma do proletarske brigade«, 89–92; I. Juvančič, PZDG, št. 1-2/1963, 193–205.

B. Mar.

Marušič, Branko: Fogar, Galliano (1921–2011). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008910/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (21. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 5. snopič Fogar - Grabrijan, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1978.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine