Primorski slovenski biografski leksikon

Flander Peter, nabožni publicist, r. 26. jun. 1917 v Zakojci pri Bukovem, u. 3. jan. 1977 v Podbrdu. Oče Pavel, kmet, mati Marjeta Pagon. Osnovno š. je obiskoval doma. Od 1938 do 1945 je bil v vojaški službi. Kot vojak na Sardiniji je ponovno težko zbolel za malarijo, v Kalabriji pa na pljučih. Nekaj časa se je zdravil v Rimu in se zatem naselil v Trstu. Po vojni je dovršil slov. nižjo srednjo š. pri Sv. Jakobu in nato postal uradnik pri Trgovinski zbornici v Trstu. Ko je nov. 1976 nevarno zbolel, so ga prepeljali na sestrin dom v Podbrdu, kjer je umrl. F. je bil trdno prepričan, da ga je v vojnih grozotah obvarovala svetogorska Marija. Zato je na vso moč širil njeno čast in zbiral gradivo za obširno zgodovinsko delo o Sv. gori pri Gor. V arhivih v Gor., Vidmu, Benetkah, v Rimu in na Dunaju je zbral kakih 500 starih listin o svetogorsiki božji poti. V letih 1954 do 1967 je izdal v samozaložbi naslednje publikacije: P. Pate, Obljube Srca Jezusovega z devet dnevnico, ponatis z uvodom, ki ga je spisal msgr. Jakob Ukmar; Svetogorska kronika z devet dnevnico, ki jo je sam priredil in spopolnil po A. Čadežu (Trst 1954); Svete Višarje, ki jo je priredil po raznih virih (Trst 1954); zgodovino riemanjske božje poti Sveti Jožef z devetdnevnico. Izdal je stenski koledar Svetogorska Kraljica (več letn.) in žepni koledarček Svetogorska Kraljica (5 letnikov), razne podobice (svetogorske Matere božje, Srca Marijinega, Srca Jezusovega, škofa Slomška, sv. Cirila in Metoda), razglednice (Srca Jezusovega, Sv. gore) in fotografije svetogorske Kraljice velikega in malega formata v barvah. Zložil je več nabožnih pesmi, od katerih mu je St. Premrl uglasbil Himna svetogorske Kraljice (za mešani zbor), 12 svetih pesmi (za mešani zbor in ljudsko petje, Sveti Jožef (za mešani zbor in ljudsko petje), 3 Majniške pesmi (za meš. zbor). Lojze Mav pa mu je uglasbil ponočnico Čujte nocoj (dva napeva za meš. zbor). Med spisi omenjamo Vraže na Cerkljanskem v Turnškovi knjigi Od morja do Triglava ter zgodovinski spis Sveti Lenart na Bukovem pri Cerknem (Svetogor. Kraljica, št. 7–8, 21–31). Največji trud pa je posvetil pisanju in urejanju marijanske revije Svetogorska Kraljica (1. in 2. štev. sta izšli 1957 in 1958 pri Mohorjevi družbi v Clcu, naslednjih 6 številk pa v Gor.). Dejavno je sodeloval pri slov. bogoslužnih opravilih v Trstu in pri raznih slov. romanjih.

Prim.: Svetogorska kronika, Trst 1954, 23–25; Svetogorska Kraljica, št. 7–8, 29–30; KatG 13. jan. 1977; R. Klinec, Pok. P. F., v KolGMD 1978; več podatkov je prispeval Franc Zlobec.

K-ač

Kosmač, Angel: Flander, Peter (1917–1977). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008880/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (9. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine