Primorski slovenski biografski leksikon

Fišer Ferdo, agrotehnolog, r. 1. jan. 1908 v Kopru, živi v Zgbu. Oče Julij, uradnik, mati Slava Kuplen. Obiskoval gimn. v Mrbu (1917–25), kemijo na U v Zgbu (1925–29). Bil nato najprej asistent, nato predstojnik v Zavodu za tehnologijo poljedelskih izdelkov agronomske fakultete v Zgbu (1930–46, 1946–75). 1948 je doktoriral (tezo o savinjskem hmelju) in postal docent agronomske fakultete (1948–51), nakar je po habilitaciji (tudi o hmelju) bil izredni (1951–63) in redni (1963–75) prof. iste fakultete do svoje upokojitve (1. sept. 1975). F. je bil sodelavec JAZU in stalni član zvezne komisije za standarde (od 1950), sodeloval je na AHEMI v Frankfurtu (1955), na prvem mednarodnem kongresu CONAT v Haagu (1956). Za zasluge je prejel plaketo zgb U (1975) in plaketo biotehnične fakultete v Lj. (1977). Slika: Spomenica povodom 40-godišnjice Poljoprivrednog fakulteta 1919/20–1959/60. Zgb. 1960, 39. F. je objavil vrsto knjig in razprav s področja agrotehnologije, zlasti o tehnologiji vrenja in o hmelju. Napisal je sledeča dela: Hmelj žetve 1945 (Žalec 1947), Proizvodnja špiritnog octa (Zgb 1947), Pljoprivredna tehnologija špirita (Zgb 1948), Sušenje i starenje savinjskog hmelja (Žalec 1948), Orientacioni pokusi sušenja hmelja infracrvenim zrakama (Žalec 1949), Osnovi tehnologije poljo-privrednih proizvoda I, II (Zgb 1949–50), Sušenje hmelja infracrvenim zrakama (Zgb 1951), Tehnologija vinskog i alkoholnog octa (Zgb 1955), Razvitak i današnje stanje industrije octa Jugoslavije (Haag 1956), Poljoprivredna tehnologija I (Zgb 1959, 1960), Poljoprivredna tehnologija II; Prerada voča i povrča (Zgb 1962), Uskladištenje ratarskih proizvoda (Zgb 1968). S strokovnimi članki in razpravami je sodeloval v revijah Biljna proizvodnja, Poljoprivredna znanstvena smotra, Ljetopis JAZU (1954), Agronomski glasnik, Kemija u industriji. Izdelal je več ekspertiz, programov in projektov po naročilu tovarn in ustanov; tako med drugimi za: Dalmacija-Bilje (Dubrovnik), Kemoprojekt (Zgb), Savezna komisja za standard (Bgd), PIK (= Polj opri vredni industrijski kombinat) (Djakovo), Poljoprivredni institut (Osijek), Segestica (Sisak), Servo-Mihalj (Bgd), Generalinvest (Zgb), Badel (Zgb), PIK (Križevci), PIK (Borinci-Vinkovci), Dalmacija vino (Split), PIK Nektar (Nova Gradiška).

Prim.: Arhiv Poljoprivrednog fakulteta Zagreb; osebni podatki; Naša domovina, zbornik II, Zgb 1943, 965; Kojeko 1, 188; Spomenica povodom 40-godišnjice Poljoprivrednog fakulteta 1919/20–1959/ 60, Zgb 1960, 39, 53, 55–56, 58, 60, 63, 137, 296; Popis izdanja JAZU 1945–1965, Zgb 1966, 42, 201; Spomenica u povodu proslave 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, II, Zgb 1969, 169; Jugoslovenski savremenici, Bgd 1970, 278, A. Cicvarič; Spomenica poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1959/60–1969/70, Zgb 1970, 45, 84–85, 192.

Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Fišer, Ferdo (1908–1992). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008870/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine