Primorski slovenski biografski leksikon

Filej (Filley, Filey) Peter, ravnatelj bogosl. semen., šolnik, r. 3. jul. 1781 v Idriji nad Kanalom (Marijino Celje, Lig), u. 8. febr. 1864 v Gor. Oče Matej, mati Katarina Bizjak. Po mašniškem posvečenju (8. 11. 1807) je bil kpl. v Renčah (1807–18). Ko je nadškof Walland zopet odprl bogosl. semen. v Gor., je F.-u poveril odgovorno mesto spirituala (1818–28). Duhovno vodstvo bogoslovcev raznih škofij, jezikov in krajevnih navad je bilo zahtevno in težavno, zato je F. dosegel, da ga je nadškof ponovno poslal v dušno pastirstvo; sprva je bil žpk in dekan v San Pier d'Isonzo (1828–33) in zatem v Komnu (1833–37). Ob premestitvi v Komen je bil imenovan za častnega konzist. svetnika (1833) in zatem še za častnega kanonika (1835). Novi nadškof Franc Ks. Luschin ga je 1837 premestil v Gor. za rednega stolnega kanonika in dejanskega konzist. svetnika, da mu je pomagal pri osrednjem škofijskem vodstvu. Ker si je F. pridobil velik ugled, ga je imenoval za ravn. bogosl. semen. (1842–48) z nalogo, da izvede obsežna gradbena dela in razširi semen. poslopje, ker je bilo pretesno za visoko število bogoslovcev, tako da so morali mnogi bivati zunaj zavoda pri zasebnikih. Dela so bila izvršena v letih 1843–44. V viharnem letu 1848 se je odpovedal rektoratu, za nekaj mesecev mu je sledil Jožef F. Crobath (PSBL III, 206–7) in temu pa Feliks A. Caffou (PSBL III, 162). F. je nato živel kot kanonik in od 1858 kot kanonik-sholastik. Obdržal je službo konzist. svetnika in bil hkrati tudi sodnik pri nadšk. cerkvenem sodišču, dokler ni težje zbolel in umrl. F. se je izkazal kot vzgojitelj in šolnik. V osrednjem semen, je predaval pastoralno teolog. (1822–28); v Komnu je bil okrajni š. nadzornik; ob prevzemu rektorata v bogosl. semen, je hkrati postal tudi podravnatelj bogosl. študij (1842–48). Kasneje ga je škof imenoval za nadškof, komisarja pri izpitih iz verouka na drž. gimn. (1853) in pri izpitih v notranjem bogoslovju ter v 7. in 8. gimnaziji, ki so bili v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici (1856). Na znanstvenem področju je važno njegovo delo za ureditev, prvo katalogizacijo in prenos knjig v nove prostore. Ob odprtju semenišča 1819 je zavod imel bogato, a neurejeno knjižnico, ki je rastla iz leta v leto z zapuščinami. Ker ni bilo knjižničarja, je prevzel skrb za knjige biblist Anton Peteani (1818–21), za njim pa F. (1824–28), ki je knjige razdelil po strokah in izdelal prvi katalog (obdelal okoli 7.000 zvezkov). Kasneje je kot rektor dal prenesti knjižnico, ki je bila nad kuhinjo, v nove prostore sprednjega dela semeniškega poslopja, in ob njej uredil študijsko sobo za znanstvene delavce.

Prim.: NadškAGor, arhivalije (Tabella Cleri Goritiae 1815, 1819, razni akti); ŠematGor 1821, 1829, 1833, 1842, 1865; ZD 1864, 50; Kociančič, Hist. Sem., pass.; Št. Kociančič, Maria Cel nad Kanalom, Gor. 1853, 11; A. Červ, Sv. gora pri Gorici, Gor. 1883, 125; A. Marušič, Moja doba in podoba, Gor. 1898, 36.

R. K.

Klinec, Rudolf: Filej, Peter (1781–1864). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008770/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine