Primorski slovenski biografski leksikon

Ferletič Marija, politična delavka, uradnica, r. 4. jul. 1935 v Doberdobu. Osn. š. v Doberdobu (3. r. na Poljanah v zasebni š. 1944), nižjo srednjo š. in učiteljišče v Gor. (matura 1954). 1957 in 1958 je obiskovala v Vidmu tečaj za občinske tajnike, 1959 je kot privatistka opravila maturo na it. tehnični š. (Istituto tecnico femminile) s specializacijo v gospodinjstvu, 1960 pa dosegla v Padovi specializacijo v ročnih delih, 1959 obiskovala v Tržiču tečaj za knjižničarstvo, v Gor. pa obiskovala 7-letno klekljarsko š. in diplomirala (1967); 1961 zmagala na natečaju za občinske uslužbence v Desenzanu, 1962 pa na natečaju za funkcionarja pri gor. občinski upravi, kjer je še vedno. Od avg. 1954 do nov. 1962 je bila zaposlena kot uradnica pri obč. upravi v Doberdobu. Na njeno pobudo so v Doberdobu odprli klekljarsko š. in knjižnico. F-eva se je začela že zelo zgodaj javno udejstvovati: 1954 se je vključila v it. sindikalno organizacijo Cisl, nato bila izvoljena v gor. občinsko vodstvo in 1966 v pokrajinsko vodstvo Cisl do 1970. V sindikalnem delovanju se je soočala tudi s polit. problematiko. Na listi SDZ je bila 1965 na obč. volitvah v Doberdobu izvoljena v obč. svet, 1970 na gor. pokrajinskih volitvah v pokrajinski svet; tu je bila od 1974 do 1975 odbornica za šolstvo, kulturo, šport in turizem. 1975 je bila na obč. volitvah v Doberdobu ponovno izvoljena v svet na listi SSk, istega leta kandidirala na listi za gor. pokrajinski svet, pri državnozborskih volitvah 1976 pa na isti listi kandidirala v poslansko zbornico in senat. V vodstvu SSk je od njene ustanovitve; od 1975 do 1977 je bila v gor. pokrajinskem vodstvu odgovorna za krajevne uprave, od 1977 pa opravlja funkcijo podtajnika; v deželnem vodstvu SSk je od 1975. Je tudi članica SKD »Hrast« v Doberdobu in preds. študijskega krožka za soc.-polit. vprašanja »A. Gregorčič« v Gor. Sodelovala je na seminarju o manjšinski problematiki, ki ga je organizirala gor. pokr. uprava; njen poseg je objavljen v knjigi Convegno di studi sui problemi della minoranza slovena, Gorizia 1974, 206–207.

Prim.: Sfiligoj, 111 s sl.; KatG 9.6.1977, 1 s sl.; Vocel 18.6.1977, 4 s sl.; osebni podatki.

Češč.

Češčut, Marija: Ferletič, Marija. Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008700/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (6. julij 2020). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine