Primorski slovenski biografski leksikon

Fabrizio Narcis, strokovni pisatelj gradbene stroke, r. 9. jun. 1924 v Hruševlju v Brdih. Oče Ludvik, kmet, mati Kristina Jakin. It. osn. š. v Hruševlju (1930–35), eno leto Scuola d'avviamento professionale v Krminu, nato 7 letn. na Istituto tecnico-commerciale e per geometri v Gor., 8. letn. iste šole pa v Vidmu (»A. Zanon«). V višjih letnikih je eno leto preskočil. Po sept. 1943 odšel v partizane, zaključne izpite na š. pa je opravil z 2-mesečno dovoljeno prekinitvijo partizanščine, v času katere je bil tudi učitelj v Brdicah pri Kožbani. Po vojni je bil dodeljen oddelku za gradnje na PNOO v Ajdovščini s sedežem v Vipavi. Nato je prišel h GP Primorje spočetka kot obračunski tehnik, kasneje kot stavbeni vodja in končno vodja gradbišča. 1948 premeščen v Novo Gorico v okviru istega podjetja z nalogo, da organizira gradbišče Primorja, ki so mu bile zaupane visoke gradnje v novonastajajočem mestu. Ko se je SGP Primorje iz Ajdovščine pridružilo GP Gorica, je prešel sem, kasneje pa h GP Soča. V SGP Gorica je bil pretežni del časa vodja gor., nato koprske (do 1956) gradbene enote, 1957 premeščen v upravo podjetja kot vodja kalkulativnega oddelka, se pravi na mesto tehničnega direktorja (od 1963–72), ko je bil na lastno prošnjo upokojen in postal svetovalec direktorja v ekonomskem biroju. Udeležil se je več seminarjev in posvetovanj, imel referate objavljene v kongresnem gradivu, npr. Načrt delitve dohodka in osebnih dohodkov v TOZD sestavljene organizacije združenega dela GIPP v OiK 1975, 4/6; Struktura in kalkulacija cene pri SGP Gorica, 1972; Ocena delovnega rezultata v SGP Gorica, OiK 1976, 5/7. Dalje je objavil: Kalkulacija cene in obračun proizvodnje po metodi variabilnih stroškov (direct costing), Produktivnost 1973, 1; Poenostavljeni model za izračunavanje osebnih dohodkov po delu (OiK 1975, 9); Informativni cenik gradbenih del v SRS, zv. 1–4, Lj. 1972–1975 (soavtor). F-ovo glavno delo pa je Standardizirani opisi del. Visoke gradnje, Lj. 1969, 423 str., ki s preko 2100 opisi in 8000 variantami zajema praktično celotno področje visokih gradenj in je edino delo te vrste v Jsli. Bil je tudi član ur. odb. publikacije 25 let SGP Gorica, 1976.

Prim.: Osebni podatki; SB; citirane revije.

Brj.

Brecelj, Marijan: Fabrizio, Narcis (1924–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008490/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine