Primorski slovenski biografski leksikon

Elsbacher Andrej, veletrgovec, r. 29. nov. 1835 v Žabnicah – Kanalska dolina –, u. 1. nov. 1905 v Laškem – Štajerska. Oče Andrej, hišni in zemljiški posestnik ter župan v Žabnicah, hiš. št. 124, po domače Tropan, mati Doroteja Kravanja. Po osn š. v domačem kraju se je izučil za trgovca v Celju in tam najprej odprl trgovino, 11. mar. 1864 pa je odprl trgovino v bližnjem Laškem – tedaj Laški trg – v Ternškovi gostilniški hiši. 17. febr. 1867 se je poročil z vnukinjo hišne lastnice, Emo iz družine vitezov Wantzl pl. Rainhofen (1845–84) in imel z njo 4 hčere in 4 sinove. Od Ane Ternšek je kupil hišo, v kateri je imel trgovino, in to hišo povečal s prizidavanji, tako da je imel največji trg. lokal v kraju. Podružnice svoje trgovine je imel v Šmarjeti pri Rimskih Toplicah, v Zidanem Mostu in v Rajhenburgu – danes Brestanica. V teh trgovinah z mešanim blagom je z oblastnim dovoljenjem prodajal tudi papirniško robo in knjige, predvsem koledarje ter imel v njih tudi drogerijski oddelek. Kot trgovec na debelo je zalagal z robo vse trgovce na drobno v okolici Laškega. V svojih trgovinah je vzgojil več generacij trgovcev, ki so odprli svoje tvrdke po Štajerskem in Kranjskem. E. je delal tudi v javnem življenju, bil je član javnopravnih in gospodar. korporacij, tako je bil občinski svetnik in podžupan Laškega trga, načelnik združenja trgovcev za okraj Laško, načelnik trg. zadruge in posojilnega društva v Laškem. Prav tako je bil delaven v narodnem in gospodar. življenju Slov. v Laškem in širšem okolišu. Bil je sklicatelj in udeleženec slov. narodnega tabora v Žalcu 1868, udeležil se je slov. nar. tabora v Sevnici 1869, bil pobudnik za ustanovitev slov. nar. čitalnice v Laškem (1869), ter njen tajnik in blagajnik, bil je soustanovitelj Posojilnice v Celju in član njenega nadzorništva v času, ko je ta Posojilnica gradila slov. Narodni dom v Celju. – Iz domačih Žabnic je pritegnil k sebi v Laško dva brata in dve sestri. Brat Martin – r. 1. nov. 1837 v Žabnicah, u. 21. apr. 1899 v Zidanem Mostu, pokopan v Laškem – je bil v Laškem pomočnik pri bratovi tvrdki, nato pa je prevzel njegovo trgovino v Zidanem Mostu. Brat Ivan – r. 3. okt. 1849 v Žabnicah, u. 8. nov. 1925 v Laškem – se je izučil za trgovca pri bratu v Laškem, potem je bil trgovec, namestnik načelnika Hranilnice in posojilnice, župan in častni občan trga Kozje na Štajerskem. V starosti 60 let se je vrnil v Laško in pomagal v trgovini, ki je bila tedaj že last bratovega sina Konrada (1870–1943). Ivan E. je bil dosmrtni ud Družbe sv. Mohorja. Sestra Helena – r. 23. maja 1842 v Žabnicah, u. 14. jan 1915 v Laškem – je po zgodnji smrti svakinje Erne E. ostala na domu brata Andreja v Laškem in kot »teta« skrbela za gospodinjstvo številne družine. Polsestra Angela E. – r. 2. maja 1862 v Žabnicah, u. 8. jun. 1955 v Mariboru, (oče Andrej E., mati Magdalena Domenig) je po šolanju v domačem kraju prišla kot 12-letna k bratu Andreju v Laško, kjer je ostala do poroke 29. maja 1893 z nadučiteljem Antonom Porekarjem – 1854–1931 – s Huma pri Ormožu; po moževi upokojitvi 1924 sta se naselila v Mariboru, kjer je ostala tudi po njegovi smrti in bivala pri hčerki.

Prim.: Poročna knj., tom. D, pag. 139, tom. F, pag. 100, mrliška knj. VIII., str. 10, 99, 252, 428, vse iz nadžupnije Laško; mrl. knj. stolne žup. v Mrbu 1955; SN 3. in 8. nov. 1905; 60-letnica tvrdke A. E. v Laškem, Nova doba 11. mar. 1924; 70-letnica E. tvrdke, Jutro 11. mar. 1934; R. Vrečer, Savinjska dolina, Žalec 1930, str. 212; J. Orožen, Celje in slov. hranilništvo, Celje 1977, str. 69; M. Rybàř, Zgodovinski pregled Laškega do 1941, zbornik Laško, Laško 1991, str. 21–22; SBL II, 456 – Anton Porekar –; spominska plošča, vzidana v I. nadstropju Narodnega doma v Celju o graditvi tega doma 1895–96 z imeni vseh članov načelstva in nadzorništva; Brestanica, zbornik člankov…, Brestanica 1982, str. 170–71.

Ry

Rybář, Miloš: Elsbacher, Andrej (1835–1905). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008440/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine