Primorski slovenski biografski leksikon

Dujc Rudi, diplom, ekon., gospodarstvenik, direktor Luke Koper, r. 30. sept. 1939 v vasi Škoflje v Vremski dolini, u. 11. jul. 1993 v Izoli, kjer je tudi pokopan. Oče Rudolf, kmet in mlinar, mati Karolina Cerkvenik, gospodinja. Osn. š. v Vremskem Britofu (1945–49), nižja gimn. v Murski Soboti (1949–53), nato je ostal dve leti doma z željo, da bi postal kmet, vendar je šolanje nadaljeval že 1955 na Ekonom. sred. š. v Kopru. 1959 je maturiral in se nato vpisal na Ekonom. fak. v Lj. in 1964 diplomiral. Po vojaščini je začel poklicno pot v operativnih službah koprske Interevrope in se v zelo kratkem času prebil v poslovodni vrh tega podjetja. 1976 je bil izvoljen za podpreds. Izvršnega sveta občine Koper in je tudi tu v funkciji odgovorne osebe za gospodarstvo v občini s svojim uspešnim delom pustil še danes vidne sledove. – 1977 je prišel v Luko Koper kot strokovnjak na komercialnem področju in postal direktor tega sektorja in namestnik preds. poslovodnega odbora. Vključil seje v skupino mladih strokovnjakov, ki je tedaj uspešno izpeljala sanacijo Luke. Pozneje je bil v dveh mandatnih obdobjih, 1982–86 ter od 1990 do smrti, glavni direktor Luke. – Že 1982, ko je prvič postal glavni direktor Luke, je začel uvajati poslovnost in tržni koncept, ko to še ni bilo družbeno zaželeno. Vendar je s svojo pokončnostjo uspešno premagoval ovire in prav v tem njegovem mandatu je Luka doživela vzpon in se uveljavila kot ena vodilnih luk srednjeevropskega zaledja. – Razen rednega dela je imel še druge zadolžitve. Bil je član republ. Komiteja za promet in zveze, član skupščine Gospodarske zbornice, član splošnega združenja prometa in zvez Sje itd. – Za uspešno delo je prejel vrsto pomembnih družbenih priznanj: priznanje občine Koper s plaketo (1981), red zaslug za narod s srebrno zvezdo (1987) ter Kraigherjevo nagrado (1989) za izjemne gospodarske dosežke trajnejšega pomena.

Prim.: Podatki pokojnikove soproge; PDk 13. jul. 1993 s sl. ; Picc. 13. jul. 1993 s sl. ; Delo 16. jul. 1993 s sl. ; Nova proga 1993, št. 7/8, str. 24 s sl.; PrimN 13. jul. 1993.

ViK

Krapež, Vilma: Dujc, Rudi (1939–1993). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008300/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine