Primorski slovenski biografski leksikon

Dornik Harjet, por. Klanjšček, prof. naravoslovja, kult. delavka, r. 8. febr. 1954 v Gor., kjer živi. Oče Franc, pismonoša, mati Anica Železnikar, služkinja. Prve tri razr. osn. š. v it. v bolnišnici pri Sv. Justu zaradi bolezni, ostale na slov. osn. š., nižji sred. š. in klas. gimn. – liceju P. Trubarja v Gor. (1968–73). Na trž. U je študirala farmacevtiko in diplomirala 1978, ob delu se je nato vpisala še na biološke vede in diplomirala 1982. Opravila je 1983 habilitac. izpit za poučevanje mat., kem., fizike in naravoslov. ved, kemije in geogr. na slov. viš. sred. šolah. Od 1977 do 1987 suplentka za različne predmete na niž. in višjih sred. šolah; 1979–80 poleg suplence na gor. učit. in vzgojiteljski š. še poldnevna služba v lekarni. Od 1987–88 prof. v staležu na klas. gimn. -liceju P. Trubarja za narav. vede, kemijo in geogr. – Pristopila je k skavtski org., ko je bila v Gor. ustanovljena ženska veja, in bila aktivna 1970–73, pela v zboru Marijine družbe, nato v MePZ L. Bratuž (1972–85), nekaj let tudi v odboru. Od 1973 do 1978 je bila v odboru SKAD kot tajnica in blagajničarka; 1983–84 v odboru ZSKP. Od 1978 sodeluje v skupini za slov. oddaje Radio popolare-Ljudski radio Gorica kot sodelavka za glasbene oddaje, 1984 in 1985 vodila oddaji Jesenska srečanja in Zimska srečanja. V KolGMD 1981 je predstavila nastanek in delovanje postaje Oddaje v slov. na Ljudskem radiu Gorica; skupno s člani slov. skupine pri LRG je 1983 prejela nagrado iz Sklada D. Černeta. O delovanju društev, pri katerih je sodelovala, je pripravljala poročila za KatG, NL, KolGMD in občne zbore ZSKP (kratici h. d., -et). Aktivna članica SSk je bila na predlog stranke imenovana v upravni odbor Občinskega lekarniškega podjetja (1982–86), za dve mandatni dobi preds. istega upravnega odbora (1986–93). Za potrebe slov. šol je prevedla iz it. tri učbenike za fiz., kem. in naravoslovje za tri razr. niž. sr. šol: L. Ferretti-Torricelli-S. Lombardi, Človek in narava, ki jih je izdal Dež. šol. urad za F-JK, I. knjiga, Trst 1990, II. knjiga, Trst 1991, III. knjiga, Trst 1993.

Prim.: Osebni podatki; 20 let SKAD, Gor. 1975; M (Trst) št. 4, 1983, 57 s sl.; KolGMD 1984, 155 s sl. ; Izv. Gor 1975–85, Gor. 1985; 30 let ZSKP, Gor. 1989.

Češč.

Češčut, Marija: Dornik, Harjet (1954–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008260/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (28. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine